Informace pro žáky prvního ročníku a prim

Informace pro žáky prvních ročníků a jejich rodiče

 

Konzultace v případě výchovných a výukových problémů či individuálních dotazů týkajících se volby volitelných předmětů, studia na vysokých školách a volby povolání pro žáky a žákyně i rodiče jsou možné kdykoli po předchozí domluvě (osobní, telefonické, mailem).

V případě vážnějších problémů – zhoršený prospěch, změny nebo problémy v chování žáka – se mohou rodiče přímo nebo prostřednictvím školy a ve spolupráci se školou (přes třídního učitele nebo výchovnou poradkyni) obrátit na Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu ve Zlíně (J. A. Bati 5520 (SVIT, budova č.22), 760 01 Zlín, tel. 575 570 491, poradna@poradnazl.cz, www.poradnazl.cz).

 

Vážení rodiče,

chceme Vás tímto požádat o spolupráci při jakýchkoli náznacích problémů, které dítě ve škole může mít, při změně chování dítěte atp., máte možnost obrátit se na třídního učitele, na výchovnou poradkyni, školního metodika prevence Mgr. Hrbáčka nebo na školní psycholožku Mgr. et Mgr. Martinákovou.

Přejeme Vašim dětem – žákům prvního ročníku i prim – úspěšný a pohodový vstup do nové školy!                                      

 

Jak se učit na střední škole?

V tomto materiálu pedagogicko-psychologické poradny se dočtete, co vše může ovlivnit vaši přípravu do vyučování na střední škole. Pokud byste přesto měli jakékoli dotazy v této náročné době adaptace na nové prostředí a nový systém výuky, přijďte si o tom popovídat.

Jak se efektivně učit? Systém pěti P (Podmínky k učení, Plánování času, Přestávky, Poznámky a práce s textem, Paměť)

Vaše výchovná poradkyně Jana Dvořáčková