Inovace výuky anglického jazyka na GYZL

Charakteristika projektuLogolink ESF

 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název projektu: Inovace výuky anglického jazyka na GYZL

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0333

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2015

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015

Celkové způsobilé náklady projektu: 299 160,- Kč

Projekt je zaměřen na výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách. V rámci projektu realizuje naše škola následující klíčovou aktivitu:

2:4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.

Do aktivity je zapojeno 200 žáků školy, kteří avsolvují inovovanou výuku anglického jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka (poslech - mluvení - čtení - psaní). K realizaci aktivity je využíván kombinovaný interaktivní výukový systém podporovaný ICT technikou školy.