Další aktivity

 • Výzdoba školy
 • Výstava prací ze závěrečných cyklů studentů maturitních ročníků
 • Výroba upomínkových předmětů školy
 • Projekt Židovská historie a kultura
 • Přednášky výtvarných umělců
 • Účast ve výtvarných soutěžích (O putovní pohár Města Zlína)
 • Galerijní a muzejní animace
 • Spolupráce s KGVUZ a Muzeem JV Moravy
 • Exkurze do vídeňských muzeí
 • Exkurze do galerií v ČR
 • Návštěva ateliérů na UTB
 • Grafické zpracování tištěných i webových propagačních prostředků gymnázia
 • Diplomy pro studenty (olympiády a soutěže JČ, MA, SOČ apod.)
 • Ročenka, pozvánka pro maturanty
 • Přednášková činnost 
 • Odborná a umělecká publikační činnost
 • Autorské výstavy a instalace