Volitelné předměty

Seznam volitelných předmětů pro školní rok 2024/2025

 

Volitelné předměty si volí žáci 2. ročníku a sext (dva dvouleté předměty z nabídky VP12), a žáci 3. ročníku a septim (jeden čtyřhodinový předmět VP3 a jeden dvouhodinový předmět VP4). Volba proběhne formou vyplnění anket v EŽK.

Termíny:

3. ročník + septimy do 3. března 2024

2. ročník + sexty do 17. března 2024

Přehled anotací volitelných předmětů pro školní rok 2024/2025

 

Před volbou si žáci důkladně prostudují anotace jednotlivých předmětů a seznámí se s požadavky na absolvování jednotlivých předmětů (psaní seminárních prací, obhajoba prezentací, mimoškolní aktivity atd.). Informace poskytnou předsedové předmětových komisí, které volitelný předmět nabízí, nebo přímo vyučující daného předmětu ve třídě. Volbu volitelných předmětů a jejich provázanost s předměty maturitní zkoušky a návaznost k vysokoškolskému studiu mohou žáci konzultovat i s výchovnou poradkyní.