Volitelné předměty

Seznam volitelných předmětů pro školní rok 2020/2021

 

Volitelné předměty si volí žáci 2. ročníku a sext (dva dvouleté předměty z nabídky VP12), a žáci 3. ročníku a septim (jeden čtyřhodinový předmět VP3 a jeden dvouhodinový předmět VP4). Volba proběhne formou vyplnění anket v EŽK, a to v termínu do pondělí 9. března 2020.

Přehled anotací volitelných předmětů pro školní rok 2020/2021