Volitelné předměty

Seznam volitelných předmětů pro školní rok 2019/2020

 

Volitelné předměty si volí žáci 2. ročníku a sext (dva dvouleté předměty z nabídky VP12), a žáci 3. ročníku a septim (jeden čtyřhodinový předmět VP3 a jeden dvouhodinový předmět VP4). Volba proběhne formou vyplnění anket v EŽK, a to v termínu do neděle 10. března 2019.

Přehled anotací volitelných předmětů pro školní rok 2019/2020