Maturitní zkouška

Struktura společné maturitní zkoušky 2014

Společná maturitní zkouška z cizího jazyka má tři části:

didaktický test:

poslech - 35 min čtení a jazyková kompetence - 60 min

písemná práce:

písemný projev na zadané téma - 60 min

ústní zkouška:

má tři všeobecné části a jednu specifickou (školní) - 15 min  + 20 min příprava

prověřuje samostatný ústní projev i interaktivní řečové dovednosti.

 

Žáci a žákyně maturují pouze z jedné úrovně obtížnosti.

 

Všeobecná témata k celé komplexní maturitní zkoušce z cizího jazyka:

1. Osobní identifikace a charakteristika

2. Rodina

3. Domov a bydlení

4. Každodenní život

5. Vzdělávání

6. Volný čas a zábava

7. Mezilidské vztahy

8. Cestování a doprava

9. Zdraví a hygiena

10. Stravování

11. Nakupování

12. Práce a povolání

13. Služby

14. Společnost

15. Zeměpis a příroda

Tématické okruhy pro jednotnou státní ústní MZ z JA - specifická 3. část pracovního listu pro ústní MZ

 1. Literature, Shakespeare's plays and characters

2. Mass media, means of communication, the Internet

3. Technology, science

4. The Czech Republic, Zlín

5. Housing, lifestyles

6. Shopping and services

7. English-speaking countries

8. Travelling, means of transport, holidays

9. Customs, traditions, festivals

10. Sports, free time, hobbies

11. My school, education

12. Food, healthy diet, eating out

13. Jobs, future career, looking for a job

14. Health and body care

15. Environment protection, animals

16. Film, theatre, a cultural event

17. Personal identification and characteristics

18. Teenage culture, drugs

19. Family, friends, relationships

20. Life in today's society, social issues