Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - zateplení 2 budov

Logolink OPZPCharakteristika projektu

 

Žadatel: Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, 761 37 Zlín

Projekt byl schválen v rámci 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie.

Předmětem projektu je realizace úspor energie v objektech gymnázia ve městě Zlín – Lesní čtvrť. Jedná se o pavilony 6 a 7. Úspory spočívají v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střech nebo stropů u těchto objektů školy.

Celkové náklady projektu: 10.749.000,- Kč

 Z toho:

Dotace EU:                               3.686.000,- Kč

Dotace SFŽP ČR:                       217.000,- Kč

Rozpočet Zlínského kraje:        3.646.000,- Kč

Vlastní zdroje žadatele:             3.200.000,- Kč