Další aktivity komise

Krocení literární múzy

seminář tvůrčího psaní ve spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě pro školy Zlína a okolí

Literární jaro Zlín 

partner 

Putování za uměleckými směry

Společný projekt  s předmětovou komisí výtvarné výchovy. Putování za významnými evropskými památkami různých uměleckých směrů.

Projekt Tvorba mediálního sdělení ve výuce na vyšším stupni gymnázia

 

Projekt Šablony – digitální učební materiály

Projekt čtenářských dílen

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázium – příprava a realizace

Besedy se spisovateli a dalšími významnými umělci – ve školní knihovně

Předvánoční turnaj ve scrabble

Návštěvy Městského divadla ve Zlíně a Slováckého divadla v Uherském Hradišti se žáky