Knihovna

Knihovní fond školy

Studentská knihovna

  • pět počítačů s internetovým připojením (zdarma)
  • možnost černobílého kopírování (1 Kč/kopie)
  • téměř 10 000 ks svazků z české, slovenské a světové poezie a prózy
  • prezenční výpůjčky odborné literatury (slovníky jazyka českého, encyklopedie, jazykověda, teorie literatury, monografie, výbory z poezie a prózy)
  • prezenční výpůjčky Dějin umění (José Pijoan)
  • Cinema - časopis o filmu
  • Host - literární měsíčník

Výpůjční doba v knihovně

Pondělí–pátek:     9.30–16.00

Využití knihovny

V dopoledních hodinách slouží prostory knihovny k výuce literatury. Vyučující zde mají k dispozici televizor, DVD přehrávač a stereo soupravu. V odpoledních hodinách je knihovna i studovna volně přístupná čtenářům a uživatelům internetu.

V prostorách knihovny byla uspořádána řada besed a autorských čtení, ať už v rámci festivalu Literární květen, nebo samostatně. V posledních letech nás navštívili např. spisovatel Jaromír Typlt, dramatik Milan Uhde, filmový historik Boris Jachnin, herečka Dagmar Bláhová, spisovatel Zdeněk Zapletal, spisovatel Michal Viewegh, nakladatel Martin Reiner ý Pluháček, básník Zdeněk Rotrekl, spisovatel Ivan Klíma, režisér Jindřich Šimek, spisovatel Antonín Bajaja a prozaik, fejetonista a publicista Ludvík Vaculík.

Dvakrát ročně jsou v knihovně pořádány turnaje ve scrabblu - stolní společenské hře se slovy.