Zavedení inovačních metod a forem ve výuce fyziky na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť

Charakteristika projektuLogolink ESF

 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název projektu: Zavedení inovačních metod a forem do výuky fyziky na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť
Předpokládané datum zahájení projektu: 01. 01. 2010

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 12. 2011

Celkové způsobilé náklady projektu: 3 313 653,- Kč

Cílem našeho projektu je inovovat výuku fyziky vytvořením metodických a žákovských materiálů, které budou v rámci projektu ověřeny v pilotní výuce u žadatele i partnerů projektu. V souladu s cíli školního vzdelávacího programu se chceme zaměřit na skupinové žákovské projekty a frontální praktická měření.
Tyto vyučovací metody a organizační formy jsou vysoce motivační a nejvíce rozvíjí klíčové kompetence žáků.
Klíčové fáze projektu:
1) Vytvoření souboru didaktických a metodických materiálů k žákovským projektům a k frontálním měřením ve fyzice.
2) Pilotní prověření vytvořených metodik ve výuce na gymnáziu i partnerských školách, jejich evaluace a zapracování do školního vzdělávacího programu gymnázia.
3) Workshop - prezentace výsledků projektu a vytvořených materiálů učitelům fyziky Zlínského kraje.