Partnerství škol Comenius

LogoBILATERÁLNÍ PARTNERSTVÍ ŠKOL COMENIUS pro spolupráci Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť s francouzským gymnáziem v Aix-en-Provence

 

Na základě naší předložené žádosti a zpracovaného projektu s názvem "The Candide Project: From the Garden to the Plate or Think Before You Eat" byl agenturou NAEP (Národní agentury pro evropské programy) přiznán našemu gymnáziu grant pro dvouletý bilaterální projekt Comenius Partnerství škol.
Partnerskou školou Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť v tomto projektu Evropské unie je francouzské soukromé gymnázium Lycée privé professionnel et technologique v Aix-en-Provence.
Téměř čtyřicítka žáků a žákyň francouzského jazyka pracuje na projektu již od minulého školního roku. V letošním školním roce 2012/2013 nás čeká na přelomu října a listopadu 2012 dvoutýdenní výměnný pobyt na naší partnerské škole ve francouzském regionu Provence. Další fází projektu je návštěva francouzských studentů na naší škole v dubnu 2013 a celoroční spolupráce studentů včetně vypracování společného konečného výstupu.
Obecným cílem partnerství škol Comenius je prohloubit evropský rozměr vzdělávání podporou společných aktivit v rámci spolupráce mezi školami v Evropě. Projekty umožňují žákům a učitelům z různých zemí spolupracovat na jednom nebo několika tématech společného zájmu, získávat a zlepšovat dovednosti, nejen pokud jde o témata či předměty, na něž je projekt zaměřen, ale také z hlediska týmové práce, sociálních vztahů, plánování a realizace aktivit projektu i používání informačních a komunikačních technologií.
Koordinátorkou projektu na GYMZL je Mgr. Petra Hečková.

Zde naleznete link webu projektu:
http://www.thinkb4ueat.jex.cz/menu/participants/celony-highschool/our-school

Projekt COMENIUS na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť pokračuje!

Jedním z evropských projektů realizovaných na Gymnáziu Zlín-Lesní čtvrť je od srpna 2012 projekt COMENIUS Bilaterální partnerství škol. Partnerskou školou našeho gymnázia je francouzské Lycée privé professionnel et technologique Célony z Aix en Provence. Tento dvouletý projekt nazvaný „CANDIDE: From The Garden To The Plate or Think Before You Eat" si klade za cíl konkrétními činy realizovat myšlenky trvale udržitelného rozvoje, podporovat u studentů zdravý životní styl, ekologický přístup a – v neposlední řadě - umožňuje nedocenitelný přenos zkušeností zásluhou čtyř výměnných pobytů českých a francouzských studentů. Díky grantu Evropské unie a ve spolupráci s Národní agenturou pro evropské programy (NAEP) se tak již podařilo v letech 2012 – 2014 realizovat mobility jednapadesáti českých a čtyřiceti francouzských studentů a studentek.

V druhém březnovém týdnu 2014 naposledy přivítáme na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť skupinu našich francouzských korespondentů z Aix en Provence. Oficiálním jazykem projektu je angličtina, nicméně komunikace mezi studenty probíhá v anglicko-francouzsko-českém multijazyce a přínosy toho jazykového obohacení jsou zřejmé a nesporné. V průběhu naší spolupráce jsme pracovali na společných tématech tak, jak jsme si je stanovili při podávání žádosti. Na obou gymnáziích byly zřízeny užitkové zahrady (ve Zlíně jsme zrekonstruovaný skleník osázeli zeleninou, ve francouzském Aix dovolilo příznivější klima vytvořit „potager" – zeleninovou zahradu dle středověkých principů pěstování plodin). Organizovali jsme charitativní burzy 1 euro happiness, jejichž výtěžek sloužilk nákupu kontejnerů k třídění odpadů. Studenti realizovali dotazníková šetření na téma třídění odpadu, absolvovali přednášky na téma zdravého životního stylu, vytvořili si vlastní logo projektu. Při pobytu ve Francii a ČR přemýšleli nad možnostmi trvale udržitelného rozvoje, mnohými aktivitami kulturními a bilaterální spoluprací je pak uváděli a uvádějí do praxe. Oficiální webové stránky projektu monitorují jeho bohatou náplň, kromě průběžných zpráv v médiích bude k diseminaci informací mezi obyvatele obou regionů sloužit i připravovaná česko-anglicko-francouzská kniha, na níž svým finančním příspěvkem participuje i Magistrát města Zlín.

Obecným cílem partnerství škol COMENIUS je prohloubit evropský rozměr vzdělávání podporou společných aktivit v rámci spolupráce mezi školami v Evropě. Projekty umožňují žákům a učitelům z různých zemí spolupracovat na jednom nebo několika tématech společného zájmu, získávat a zlepšovat dovednosti, nejen pokud jde o témata či předměty, na něž je projekt zaměřen, ale také z hlediska týmové práce, sociálních vztahů, plánování a realizace aktivit projektu i používání informačních a komunikačních technologií. Jsme přesvědčeni, že mezinárodní spolupráce Gymnázia Zlín a Lycée Célony v Aix tyto myšlenky naplňuje beze zbytku.

Mgr. Iva Volaříková a Mgr. Petra Hečková, koordinátorky projektu COMENIUS na GYMZL