Výchovné poradenství

Vítejte na stránkách výchovného poradenství na naší škole!

Najdete zde informace o kariérovém poradenství, tedy o volbě povolání, které na gymnáziu představuje především volbu nejvhodnějšího typu pomaturitního studia. Jde tedy o obsah důležitý nejen pro žáky a žákyně maturitního ročníku, ale i pro ty, kteří si volí volitelné předměty - ty by měly souviset s maturitními předměty a s obsahem přijímacích zkoušek na vybranou vysokou školu. Užitečné mohou být pro vás i odkazy k profesní volbě a rozcestník ke stránkám vysokých škol a institucí zabývajících se přípravou na přijímací zkoušky. 

Sledujte rovněž klasické nástěnky v 5. pavilonu v patře učeben NJ a FJ.

Výchovné a výukové problémy a individuální otázky týkající se volby volitelných předmětů, studia na vysokých školách a volby povolání máte možnost konzultovat osobně, a to kdykoli po předchozí domluvě v kabinetu výchovného poradenství č. 1130 (v 1. pavilonu naproti velké zasedací místnosti). Konzultaci si můžete domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Kontakty:

tel.: 577 585 513, 577 585 505

e-mail: dvorackova@gymzl.cz

Vaše výchovná poradkyně Jana Dvořáčková

 

Systém institucí poskytujících poradenské služby

Služby školských poradenských zařízení - především tedy služby Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně - mohou využít zletilí žáci nebo prostřednictvím objednávky rodičů nezletilí žáci. Pokud se jedná o vzdělávací problémy, je vhodné postupovat v součinnosti se školou (výchovnou poradkyní, třídním učitelem), která podá poradně se souhlasem rodičů informace o prospěchu a chování žáka. Poradna může pomoci i v případě diagnostiky a následných vyšetření specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie apod.), vystavuje posudky pro přiznání uzpůsobených podmínek při vykonání maturitní zkoušky. S případnými dotazy se obraťte na výchovnou poradkyni.