Školní řád

Školní řád - platný od 1.1.2017 (dodatek v kapitole 1.3. - odst. 18)