Školní řád

Školní řád - platný od 1.2.2023 - změny jsou v kapitole 1.3., odst. 17a) b)