Školní řád

Školní řád - platný od 1.10.2020 (nové kapitoly 1.10 - školní poradenské pracoviště, 1.11 - distanční výuka)