Školní řád

Školní řád - platný od 1.10.2019 (upřesnění v kapitole 1.3. - odst. 17a)