Jazyk jako prostředek komunikace

Charakteristika projektuLogolink ESF

 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název projektu: Jazyk jako prostředek komunikace

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0818

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015

Celkové způsobilé náklady projektu: 991 534,- Kč

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách. V rámci projektu realizuje naše škola následující klíčové aktivity:

2.1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitněníčtenářství a čtenářské gramotnosti.

Tuto klíčovou aktivitu realizujeme v každém ročníku vždy v jedné vybrané třídě. Výstupem jsou tématické plány čtenářských dílen, metodické a žákovské matreriály.

2.3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

V rámci této aktivity se uskuteční výjezdy 5 pedagogů naší školy na partnerská gymnázia, a to na Gymnázium Partizánske na Slovensku a na Albert Schweitzer Gymnasium Limbach-Oberfrohna v Německu.

2.4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Nápní této aktivity je výjezd 40 žákyň a žáků školy na partnerská gymnázia Albert Schweitzer Gymnasium Limbach-Oberfrohna v Německu a Lycée Alphonse Daudet v Nimes ve Francii.