Rozpočet školy

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022

 

2. upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)

Schválený rozpočet na rok 2019 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021. 

Upravený rozpočet na rok 2018.

Rozpočet byl schválen Radou Zlínského kraje dne 17. 12. 2018.

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021

 

Schválený rozpočet školy na rok 2018 a schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 – 2020

Rozpočet byl schválen Radou Zlínského kraje dne 18. 12. 2017.

Návrh rozpočtu školy na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na roky 2019 – 2020