Rozpočet školy

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021

 

Schválený rozpočet školy na rok 2018 a schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 – 2020

Rozpočet byl schválen Radou Zlínského kraje dne 18. 12. 2017.

Návrh rozpočtu školy na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na roky 2019 – 2020