Online den otevřených dveří a virtuální prohlídka školy

Online prezentace s vedením školy

V úterý 9. 2. 2021 budou zde umístěny odkazy na stream, kde zástupce vedení školy zodpoví online dotazy rodičů k přijímacím zkouškám a výuce na naší škole.

Rozpis:

Před dotazy si prosím prohlédněte výše uvedené video, kde můžete odpovědi na některé otázky týkající se přijímacího řízení získat.

9. 2. 2021     14:00 - 14:30  Mgr. Pavel Simkovič (již proběhlo)

9. 2. 2021     14:30 - 15:00  Mgr. Jana Dvořáčková (již proběhlo)

9. 2. 2021     15:00 - 15:30  Mgr. Pavel Dlouhý (již proběhlo)

9. 2. 2021     15:30 - 16:00  Mgr. Jana Dvořáčková (již proběhlo)

9. 2. 2021     16:30 - 17:00  Mgr. Pavel Dlouhý (již proběhlo)

9. 2. 2021     17:00 - 17:30  Mgr. Pavel Simkovič  (již proběhlo)

Virtuální prohlídka

 

 

 

 

 

 

Promo video o škole

 

Informace o předmětech

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk

Španělský jazyk

Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Společenské vědy a ekonomika 

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informatika a programování

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Volitelné předměty