Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka

 

 

 

 

 

 

 

Promo video o škole

 

Informace o předmětech

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk

Španělský jazyk

Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Společenské vědy a ekonomika 

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informatika a programování

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Volitelné předměty