Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy 2022

Připravili jsme pro vás přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Cena těchto kurzů včetně materiálů je 800,- Kč za 20 vyučovacích hodin. Pro letošní rok jsme platbu 800 Kč rozdělili na zálohu 500 Kč a doplatek. V případě, že výuka přípravných kurzů by probíhala distančně nebude doplatek. V případě, že kurzy proběhnou prezenčně či kombinovaně bude stanoven doplatek do maximální výše 300 Kč.

Kurz je určen pro uchazeče o osmileté (žáci 5. tříd) i čtyřleté (žáci 9. tříd) studium. Tyto přípravné kurzy nejsou doučovací, ale jsou zaměřeny na seznámení se s testy a strategií řešení. V úvodu každé lekce budou uchazeči samostatně řešit test. Ve druhé hodině pak s nimi vyučující úlohy rozeberou. Žáci budou ve třídách po 25 – 30 žácích.

Termíny

Pondělí

28. února, 7. března, 14. března, 21. března, 28. března

Středa

2. března, 9. března, 16. března, 23. března, 30. března

Čtvrtek

3. března, 10. března, 17. března, 24. března, 31. března

Kurzy probíhají vždy od 14:30 do 17:45 (2 vyučovací hodiny MA, 2 vyučovací hodiny ČJ oddělené 15 minutovou  přestávkou).

Zájemci si v přihlášce zvolí, zda chtějí navštěvovat pondělní, středeční nebo čtvrteční kurz. V případě malého počtu uchazečů u konkrétního dne bude termín zrušen a nabídnut jiný.

Přihlášky

 

 Platba

 Kurzovné je nutné uhradit do 25. 2. 2022, a to jedním z následujících způsobů:

  • Bezhotovostně převodem na účet školy 2836661/0100 pod variabilním symbolem, který obdržíte po přihlášení. Pro spárování plateb je uvedení variabilního symbolu nutné. Variabilní symbol obdržíte při potvrzení elektronické přihlášky.
  • Od 3. 1. 2022 ve všední dny v hotovosti v recepci školy pod variabilním symbolem.

V případě dotazů se můžete obrátit na zástupce ředitele Mgr. Pavla Simkoviče.

Proč se přihlásit k přípravným kurzům? Uchazeči se seznámí nejen s obsahem a formou testů společnosti Cermat (MA, ČJ), ale také s prostředím a s vyučujícími Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť.