Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy 2020

 Připravili jsme pro vás přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Cena těchto kurzů včetně materiálů je 800,- Kč za 20 vyučovacích hodin. Kurz je určen pro uchazeče o osmileté (žáci 5. tříd) i čtyřleté (žáci 9. tříd) studium. Tyto přípravné kurzy nejsou doučovací, ale jsou zaměřeny na seznámení se s testy a strategií řešení. V úvodu každé lekce budou uchazeči samostatně řešit test. Ve druhé hodině pak s nimi vyučující úlohy rozeberou. Žáci budou ve třídách po 25 – 30 žácích.

Termíny  přípravných kurzů:

POZOR!  Pondělní termín pro čtyřleté studium je od 21. 1. 2020 již obsazen.

Pondělí

17. února, 24. února, 9. března, 16. března, 23. března

Středa

19. února, 26. února, 11. března, 18. března, 25. března

Čtvrtek

20. února, 27. února, 12. března, 19. března, 26. března

Kurzy probíhají vždy od 14:30 do 17:45 (2 vyučovací hodiny MA, 2 vyučovací hodiny ČJ oddělené 15 minutovou  přestávkou).

Zájemci si v přihlášce zvolí, zda chtějí navštěvovat pondělní, středeční nebo čtvrteční kurz. V případě malého počtu uchazečů u konkrétního dne bude termín zrušen a nabídnut jiný.

Kurzy probíhají vždy od 14:30 do 17:45 (2 vyučovací hodiny MA, 2 vyučovací hodiny ČJ oddělené 15 minutovou  přestávkou).

Zájemci si v přihlášce zvolí, zda chtějí navštěvovat pondělní, středeční nebo čtvrteční kurz. V případě malého počtu uchazečů u konkrétního dne bude termín zrušen a nabídnut jiný.

 Přihlášky

 Přihlásit se mohou uchazeči prostřednictvím elektronického formuláře.

 Platba

 

Kurzovné je nutné uhradit do 14. 2. 2020, a to jedním z následujících způsobů:

  • Bezhotovostně převodem na účet školy 2836661/0100 pod variabilním symbolem, který obdržíte po přihlášení. Pro spárování plateb je uvedení variabilního symbolu nutné. Variabilní symbol obdržíte při potvrzení elektronické přihlášky.
  • Od 7. 1. 2020 ve všední dny v hotovosti v recepci školy pod variabilním symbolem.

V případě dotazů se můžete obrátit na zástupce ředitele Mgr. Pavla Simkoviče (simkovic@gymzl.cz; 577 585 507)

 

Proč se přihlásit k přípravným kurzům? Uchazeči se seznámí nejen s obsahem a formou testů společnosti Cermat (MA, ČJ), ale také s prostředím a s vyučujícími Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť.