Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy

Připravili jsme pro vás přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Cena těchto kurzů včetně materiálů je 950,– Kč za 20 vyučovacích hodin. Kurz je určen pro uchazeče o osmileté (žáci 5. tříd) i čtyřleté (žáci 9. tříd) studium, kteří podají přihlášku ke studiu na naši školu. Tyto přípravné kurzy nejsou doučovací, ale jsou zaměřeny na seznámení se s testy a strategií řešení. V úvodu každé lekce budou uchazeči samostatně řešit test. Ve druhé hodině pak s nimi vyučující úlohy rozeberou. Žáci budou ve třídách po 25–30 žácích.

 

Termíny

Pondělí

26. února, 4. března, 11. března, 18. března, 25. března

Středa

28. února, 6. března, 13. března, 20. března, 3. dubna

Čtvrtek

29. února, 7. března, 14. března, 21. března, 4. dubna

Kurzy probíhají vždy od 14:30 do 17:45 (2 vyučovací hodiny MA, 2 vyučovací hodiny ČJ oddělené 15 minutovou  přestávkou).

Zájemci si v přihlášce zvolí, zda chtějí navštěvovat pondělní, středeční nebo čtvrteční kurz. V případě malého počtu uchazečů u konkrétního dne bude termín zrušen a nabídnut jiný.

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA

 

Platba

Kurzovné je nutné uhradit do 16. 2. 2024 takto:

  • Bezhotovostně převodem na účet školy 2836661/0100 pod jedinečným variabilním symbolem. Pro spárování plateb je uvedení variabilního symbolu nutné. Variabilní symbol obdržíte při potvrzení elektronické přihlášky.

V případě dotazů se můžete obrátit na zástupce ředitele Mgr. Pavla Simkoviče.

Proč se přihlásit k přípravným kurzům? Uchazeči se seznámí nejen s obsahem a formou testů společnosti Cermat (MA, ČJ), ale také s prostředím a s vyučujícími Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť.