Maturitní zkouška

Společná část

se koná formou didaktického testu, přičemž test je hodnocen slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží známku. Žáci mají na vypracování 75 minut, žádné pomůcky nejsou povoleny.

(podrobnější informace k obsahu testu včetně katalogu požadavků na www.cermat.cz)

 

Profilová část

koná se formou písemné práce a ústní zkoušky. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkoušky.

 

Písemná práce

Souvislý text o rozsahu minimálně 250 slov na téma zvolené z nabídky 4 zadání, časový limit na vypracování je 120 minut včetně doby určené k volbě zadání. Žák má povoleno používat Pravidla českého pravopisu.

Ústní zkouška

Z maturitního seznamu literárních děl školy žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Z tohoto seznamu si vylosuje jedno literární dílo.

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z daného literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Příprava 20 minut, zkoušení 15 minut.

Seznam 70 titulů pro společnou část ústní maturitní zkoušky                

 

Světová a česká literatura do konce 18. století

 1. Ovidius: Umění milovat
 1. William Shakespeare: Romeo a Julie
 2.  Miguel de Cervantes: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha
 3.  Francois Villon: Závěť
 4. Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
 5. Johann Wolfgang Goethe: Utrpení mladého Werthera

 

Světová a česká literatura 19. století

 1. Alexandr Sergejevič Puškin: Evžen Oněgin
 2. Victor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži
 3. Gustave Flaubert: Paní Bovaryová
 4. Edgar Allan Poe: Černý kocour ( výbor z povídek)
 5. Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Zločin a trest
 6. Emile Zola: Zabiják
 7. Arthur Rimbaud: Opilý koráb
 8. František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní českých
 9. Karel Hynek Mácha: Máj
 10. Karel Jaromír Erben: Kytice
 11. Jan Neruda: Povídky malostranské
 12. Jan Neruda: Balady a romance
 13. Božena Němcová: Babička
 14. Jakub Arbes: Svatý Xaverius
 15. Svatopluk Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století
 16. Alois Jirásek: Staré pověsti české
 17. A. a V. Mrštíkové: Maryša
 18. Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye

 

Světová literatura 20. a 21. století

 1. Franz Kafka: Proměna
 2. Guillaume Apollinaire: Alkoholy
 3.   George Bernard Shaw: Pygmalion
 4.   Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid
 5.  Antoine de Saint – Exupéry: Malý princ
 6.  Ernest Hemingway: Stařec a moře
 7.  Albert Camus: Cizinec
 8.  George Orwell: 1984
 9.  Tennessee Williams: Kočka na rozpálené plechové střeše
 10.  Alberto Moravia: Horalka
 11.  Jerome David Salinger: Kdo chytá v žitě
 12.  Friedrich Durrenmatt: Fyzikové
 13.  Ray Bradbury: 451° Fahrenheita
 14.  Jack Kerouac: Na cestě
 15.  Ladislav Mňačko: Smrt si říká Engelchen
 16.  Alexandr I. Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče
 17.  William Styron: Sophiina volba
 18.  Gabriel García Márquez: O lásce a jiných běsech

 

Česká literatura 20. – 21. století

 1.  František Gellner: Radosti života
 2.  Petr Bezruč: Slezské písně
 3. Viktor Dyk: Krysař
 4.  Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války ( 1. a 2. díl)
 5.  Karel Čapek: RUR
 6.  Karel Čapek: Povídky z jedné kapsy
 7.  Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy
 8.  Vladislav Vančura: Rozmarné léto
 9.  Jaroslav Seifert: Maminka
 10.  František Hrubín: Romance pro křídlovku
 11.  Jan Skácel: Smuténka
 12.  Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku
 13.  Josef Škvorecký: Zbabělci
 14.  Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
 15.  Milan Kundera: Žert
 16.  Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky
 17.  Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol
 18.  Z. Svěrák – L. Smoljak: Vyšetřování ztráty třídní knihy
 19. Vladimír Páral: Soukromá vichřice
 20.  Václav Havel: Audience
 21.  Ota Pavel: Smrt krásných srnců
 22.  Karel Kryl: Kníška
 23.  Michal Viewegh: Báječná léta pod psa
 24.   Květa Legátová: Želary
 25.  Irena Dousková: Hrdý Budžes
 26.  Hana Androniková: Zvuk slunečních hodin
 27.  Jáchym Topol: Anděl
 28.  Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně

 

Každý žák si připraví výběrem ze školního seznamu literárních děl vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března a ze kterého si bude losovat zadání své ústní maturitní zkoušky.

Minimální obsah žákova seznamu – celkový počet literárních děl:        20

Světová a česká literatura do konce 18. století                                      min.    2

Světová a česká literatura 19. století                                                     min.    3

Světová literatura 20. – 21. století                                                          min.    4

Česká literatura 20. – 21. století                                                            min.    5

Próza                                                                                                      min.    2

Poezie                                                                                                    min.    2

Drama                                                                                                      min.    2

 

Zbývající tituly si žáci volí ze školního seznamu podle vlastních zájmů.