Maturitní zkouška

Společná část

se koná formou didaktického testu, přičemž test je hodnocen slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží známku. Žáci mají na vypracování 85 minut, žádné pomůcky nejsou povoleny.

(podrobnější informace k obsahu testu včetně katalogu požadavků na www.cermat.cz)

 

Profilová část

koná se formou písemné práce a ústní zkoušky. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkoušky.

 

Písemná práce

Souvislý text o rozsahu minimálně 250 slov na téma zvolené z nabídky 6 zadání, časový limit na vypracování je 120 minut včetně doby určené k volbě zadání. Žák má povoleno používat Pravidla českého pravopisu.

Hodnocení maturitní písemné práce vychází z doporučení Cermatu, hodnotíme tedy tato kritéria:

1A téma, obsah

1B komunikační situace, slohový útvar

Pokud žák nesplní jedno nebo obě tato kritéria, a získá tedy 0 bodů, práce nemusí být dále hodnocena a žák NEUSPĚL.

2A pravopis, tvarosloví a slovotvorba

2B lexikum

3A větná syntax, textová koheze

3B nadvětná syntax, koherence textu

Maximum je 30 bodů, hranice úspěšnosti 12 bodů – body se převádějí na známku podle jednotné stupnice.

Ústní zkouška

Z maturitního seznamu literárních děl školy žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Z tohoto seznamu si vylosuje jedno literární dílo.

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru na základě struktury ústní maturitní zkoušky Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť a pracovního listu obsahujícího výňatek z uměleckého textu a výňatek z neuměleckého textu. Na přípravu mají žáci 20 minut, zkoušení pak trvá 15 minut.

Hodnocení ústní zkoušky opět vychází z doporučení Cermatu. Maximum je 28 bodů, hranice úspěšnosti 13 bodů – body jsou převedeny na známku podle jednotné stupnice.

Aplikace pro kontrolu seznamu literatury k maturitní zkoušce

Odkaz na aplikaci: Kontrola literatury

 Rozšířený seznam 100 titulů pro ústní část maturitní zkoušky 

(platný od školního roku 2022/23)               

 

Světová a česká literatura do konce 18. století

 1. Cervantes, Miguel de: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha
 2. Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera
 3. Goldoni, Carlo: Sluha dvou pánů
 4. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce
 5. Moliére: Lakomec
 6. Ovidius: Umění milovat
 7. Shakespeare, William: Romeo a Julie
 8. Shakespeare, William: Sonety
 9. Villon, Francois: Závěť

 

Světová a česká literatura 19. století

 

 1. Baudelaire, Charles: Květy zla
 2. Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zločin a trest
 3. Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová
 4. Gogol, Nikolaj Vasiljevič: Revizor
 5. Hugo Victor: Chrám Matky Boží v Paříži
 6. Poe, Edgar Allan: Černý kocour (výbor z povídek)
 7. Puškin, Alexandr Sergejevič: Evžen Oněgin
 8. Rimbaud, Jean Arthur: Opilý koráb
 9. Stevenson, Robert Louis: Podivuhodný případ doktora Jekylla a pana Hyda
 10. Wilde, Oscar: Obraz Doriana Graye
 11. Zola, Emile: Zabiják
 12. Arbes, Jakub: Svatý Xaverius
 13. Čech, Svatopluk: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století
 14. Čelakovský, František Ladislav: Ohlas písní českých
 15. Erben, Karel Jaromír: Kytice
 16. Jirásek, Alois: Staré pověsti české
 17. Mácha, Karel Hynek: Máj
 18. Mrštík, Alois – Mrštík, Vilém: Maryša
 19. Němcová, Božena: Babička
 20. Neruda, Jan: Balady a romance
 21. Neruda, Jan: Povídky malostranské

 

Světová literatura 20. a 21. století

 

 1. Apollinaire, Guillaume: Alkoholy
 2. Bradbury, Ray: 451° Fahrenheita
 3. Camus, Albert: Cizinec
 4. Deník Anny Frankové
 5. Dürrenmatt, Friedrich: Fyzikové
 6. Eco, Umberto: Jméno růže
 7. Fitzgerald, Francis Scott: Velký Gatsby
 8. García Márquez, Gabriel: O lásce a jiných běsech
 9. Hemingway, Ernest: Stařec a moře
 10. Herriot, James: To by se zvěrolékaři stát nemělo
 11. Irving, John: Svět podle Garpa
 12. Kafka, Franz: Proměna
 13. Kerouac, Jack: Na cestě
 14. Mawer, Simon. Skleněný pokoj
 15. Miller, Arthur: Smrt obchodního cestujícího
 16. Mňačko, Ladislav: Smrt si říká Engelchen
 17. Moravia, Alberto: Horalka
 18. Orwell, George: 1984
 19. Remarque, Erich Maria: Na západní frontě klid
 20. Rolland, Romain: Petr a Lucie
 21. Saint – Exupéry, Antoine de: Malý princ
 22. Salinger, Jerome David: Kdo chytá v žitě
 23. Shaw, George Bernard: Pygmalion
 24. Solženicyn, Alexandr Isajevič: Jeden den Ivana Děnisoviče
 25. Steinbeck, John: O myších a lidech
 26. Styron, William: Sophiina volba
 27. Tolkien, John Ronald Reuel: Hobit
 28. Williams, Tennessee: Kočka na rozpálené plechové střeše
 29. Zusak, Markus: Zlodějka knih

 

Česká literatura 20. – 21. století

 1. Androniková, Hana: Zvuk slunečních hodin
 2. Bajaja, Antonín: Zvlčení
 3.  Bezruč, Petr: Slezské písně
 4. Čapek, Karel: Bílá nemoc
 5. Čapek, Karel: Povídky z jedné kapsy
 6. Čapek, Karel: R.U.R.
 7.  Dousková, Irena: Hrdý Budžes
 8. Dyk, Viktor: Krysař
 9. Fuks, Ladislav: Spalovač mrtvol
 10. Gellner, František: Radosti života
 11. Hájíček, Jiří: Selský baroko
 12. Hašek, Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1. a 2. díl)
 13. Havel, Václav: Audience
 14. Havlíček, Jaroslav: Petrolejové lampy
 15. Hrabal, Bohumil: Ostře sledované vlaky
 16. Hrabal, Bohumil: Pábitelé
 17. Hrabě, Václav: Blues pro bláznivou holku
 18. Hrubín, František: Romance pro křídlovku
 19. Hůlová, Petra: Paměť mojí babičce
 20. Jirotka, Zdeněk: Saturnin
 21. Kaplický, Václav: Kladivo na čarodějnice
 22. Kryl, Karel: Kníška
 23. Kundera, Milan: Žert
 24. Legátová, Květa: Želary
 25. Lustig, Arnošt: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
 26. Mornštajnová, Alena: Hana
 27. Nezval, Vítězslav: Manon Lescaut
 28. Otčenášek, Jan: Romeo, Julie a tma
 29. Páral, Vladimír: Soukromá vichřice
 30. Pavel, Ota: Smrt krásných srnců
 31. Poláček, Karel: Bylo nás pět
 32. Seifert, Jaroslav: Maminka
 33. Skácel, Jan: Smuténka
 34. Svěrák, Zdeněk – Smoljak, Ladislav: Vyšetřování ztráty třídní knihy
 35. Šabach, Petr: Hovno hoří
 36. Škvorecký, Josef: Zbabělci
 37. Švandrlík, Miroslav: Černí baroni
 38.  Topol, Jáchym: Anděl
 39.  Tučková, Kateřina: Vyhnání Gerty Schnirch
 40.  Vančura, Vladislav: Rozmarné léto
 41.  Viewegh, Michal: Báječná léta pod psa

 

Každý žák si připraví výběrem ze školního seznamu literárních děl vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března 2023 a ze kterého si bude losovat zadání své ústní maturitní zkoušky.

Minimální obsah žákova seznamu – celkový počet literárních děl:        20

Světová a česká literatura do konce 18. století                                      min.    2

Světová a česká literatura 19. století                                                      min.    3

Světová literatura 20. – 21. století                                                          min.    4

Česká literatura 20. – 21. století                                                             min.    5

Próza                                                                                                       min.    2

Poezie                                                                                                     min.    2

Drama                                                                                                      min.    2

 

Zbývající tituly si žáci volí ze školního seznamu podle vlastních zájmů.