Studium a práce v zahraničí


Vstupem České republiky do Evropské unie se ohromně rozšířily možnosti mladých lidí studovat a pracovat v zemích EU. Ještě stále je ale třeba překonat některé administrativní překážky. Informace o možnostech a rady najdete na těchto webových stránkách:
Portál Evropské unie

Evropský portál vzdělávacích příležitostí Ploteus vám nabídne vyhledávání a databáze studijních příležitostí, popis národních vzdělávacích systémů, informace o národních a evropských mobilitních programech a praktické informace o jednotlivých zemích.

Informace pro občany, kteří chtějí najít uplatnění na evropském trhu práce, shromažďuje poradenská síť EURES, můžete navštívit odkaz Ministerstva práce a sociálních věci, neboť střediska EURES pracují při Úřadech práce v ČR.

 

Informace o možnostech vysokoškolského studia v zahraničí, především ve Velké Británii, nabízí Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí UNILINK.

 

U výchovné poradkyně je možno zapůjčit publikace:

5 a 1/2 kroku k práci v zahraničí 

7 možností jak do zahraničí

Najdete v nich konkrétní informace o tom, kde a jak vyřizovat formality pro pobyt v zahraničí, které úřady navštívit i konkrétní kontakty a podmínky pobytu v jednotlivých zemích Evropy, v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu.