eTwinning

eTwinning

 

V rámci této aktivity se mohou školy (základní a střední) zaregistrovat a pomocí eTwinningových nástrojů vyhledávat budoucí partnery pro následující spolupráci, setkávat se s nimi ve virtuálním i reálném prostředí, vyměňovat si nápady, informace a znalosti.  Většinou je projekt realizován pomocí informačních a komunikačních technologií. Spolupráce může probíhat v rámci jednoho předmětu, ale může překročit i jeho hranice.  Do aktivity eTwinning  jsou zapojeny členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. Dalšími účastníky jsou: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko a Turecko.