SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM

 

Charakteristika projektu

 

Operační program: Jan Amos Komenský

Název projektu: SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001037

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 6. 2025

Výše dotace maximálně: 4 087 750,- Kč

Skutečná výše dotace je stanovena na základě splnění výstupů projektu.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na žáky školy a pracovníky školy. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podporu v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Dále se zaměříme na podporu profesního růstu pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.