Informace o škole

Název školy, sídlo školy, právní forma, IČOMapa

 

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín
příspěvková organizace

IZO 102 319 863

IČO 00 55 91 05

Číslo účtu: 2836661 / 0100 vedený u KB, a.s.

Zřizovatel školy

 

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Tř. T. Bati 21, 761 91 Zlín

 

Druhy a typy studia

 

  • čtyřleté studium -  zaměření všeobecné (79-41-K/41) vzdělávání podle ŠVP od 1. 9. 2009
  • osmileté studium -  zaměření všeobecné (79-41-K/81) vzdělávání podle ŠVP od 1. 9. 2007

Zařazení do sítě škol

 

Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol č.j. 14 535/93-28 ze dne 31. 5. 1993.

Celková kapacita školy

 

Celková kapacita školy je 960 žáků.