Maturitní zkouška

Forma: Kombinovaná – písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 

Písemná zkouška (75 minut)

Téma: Chemické výpočty

•           výpočet z chemického vzorce

•           složení roztoků

•           výpočty z chemické rovnice

•           výpočet pH

•           termochemie

 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Témata:

 

 1. Stavba atomu, chemické prvky a periodická soustava prvků
 2. Struktura a vlastnosti prvků a sloučenin
 3. Vodík, kyslík a jejich sloučeniny, vzduch, vzácné plyny
 4. Halogeny a jejich sloučeniny
 5. Chalkogeny a jejich sloučeniny
 6. Prvky p3 a jejich sloučeniny
 7. Prvky p2 a jejich sloučeniny
 8. Prvky p1 a jejich sloučeniny
 9. Prvky s a jejich sloučeniny
 10. Prvky d1-8 a jejich sloučeniny
 11. Prvky skupiny mědi a skupiny zinku, jejich sloučeniny
 12. Alifatické a alicyklické uhlovodíky
 13. Aromatické uhlovodíky
 14. Halogenderiváty uhlovodíků
 15. Dusíkaté deriváty uhlovodíků
 16. Ethery, hydroxysloučeniny a karbonylové sloučeniny
 17. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 18. Syntetické makromolekulární látky
 19. Lipidy a jejich metabolismus
 20. Sacharidy
 21. Metabolismus sacharidů
 22. Heterocyklické sloučeniny, nukleové kyseliny
 23. Bílkoviny a jejich metabolismus
 24. Enzymy
 25. Chemická rovnováha a samovolnost chemických reakcí
 26. Protolytické reakce a protolytické rovnováhy
 27. Srážecí a komplexotvorné reakce a rovnováhy
 28. Redoxní reakce a redoxní rovnováhy
 29. Reakční kinetika
 30. Termochemie

Žáci při ústní zkoušce využívají interaktivní tabuli.