Změna volitelného předmětu

1      Změna volitelného předmětu

 

Změna volitelného předmětu může být žákovi povolena na základě žádosti. Tiskopis si žák vytiskne z www stránek školy. Se změnou VP musí souhlasit vyučující nového VP a vedení školy, žák ji dá na vědomí vyučujícímu stávajícího VP. Žádost o změnu VP odevzdá žákyně či žák zástupkyni ředitele Janě Dvořáčkové.

Dokud není žádost vyřízena, nemůže žák ani žákyně změnit seminář.

V případě povolení změny VP určí vedení školy termín vykonání případné rozdílové zkoušky eventuálně zkoušky na doplnění klasifikace.

 

Pravidla změny VP:

  1. Změny VP do 14 dnů od zahájení výuky nového VP je možno povolit bez písemné žádosti, pouze po konzultaci s vedením školy (zástupkyně ředitele Jana Dvořáčková)
  2. Změny po tomto termínu lze realizovat na základě písemné žádosti, a to následujícím způsobem:
  • Změny realizované do 31. října budou podmíněny zkouškou na doplnění klasifikace. Pokud se bude jednat o dvouletý VP v maturitním ročníku, vykoná žák či žákyně nejprve rozdílovou zkoušku za předcházející ročník. Po 31.10. již změny v 1. pololetí nebudou možné.
  • Další změny je možné realizovat pouze u VP12 v nematuritním ročníku na začátku 2. pololetí, a to do 15. března. Podmínkou je úspěšné ukončení prvního pololetí ve stávajícím semináři (žák nesmí být hodnocen známkou nedostatečnou) a vykonání rozdílové zkoušky za 1. pololetí a případně následné zkoušky na doplnění klasifikace za 2. pololetí.