Vybudování nových učeben pro výuku matematiky

NÁZEV PROJEKTU:            Vybudování nových učeben pro výuku matematiky

REG. Č.:                                CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0007819

 

Cílem projektu je vybavení šesti učeben matematiky a jedné specializované učebny matematiky a přírodovědně technických předmětů.

Učebny matematiky budou vybaveny moderní projekční a výpočetní technikou, dotykovými zařízeními a dalším vybavením, které umožní využití moderních metod a aplikací pro lepší motivaci žáků v této oblasti. Standardem bude nový interaktivní dataprojektor umožňující připojení přes školní WiFi síť žákům i učitelům. V rámci realizace proběhne také celková modernizace a rekonstrukce učeben zahrnující výměnu kateder, lavic, židlí, tabulí a nástěnek.

Specializovaná učebna matematiky a přírodovědně technických předmětů bude vybavena technologiemi umožňujícími zavedení praktické aplikace poznatků z matematiky a dalších disciplín do technické praxe s ohledem na koncept programu Vzdělávaní 4.0. Konkrétně se jedná o učebnu, která využité dovednosti z matematiky, především v oblasti logiky a programování při využití matematických modelů a dosažených znalostí z teoretické výuky, umožní využít pro 3D projektování, programování interaktivních modelů se zpětnou vazbou (robotika) a jednoduché konstruování. Součástí učebny bude možnost programování a průmyslového programování jednoduchých zařízení. K vybavení učebny by měly patřit jednoduché modely vedoucí k procesní a průmyslové automatizaci. Samozřejmostí bude také proškolení učitelů pro práci s novými technologiemi, realizace workshopů a ukázkových aktivit.

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.