Projekty 2018 - 2019

Naše projekty:

 

Books are looking for readers

 

Vyučující – Mgr. Březíková Pavla, Mgr. Hrazdirová Jana

Téma projektu:    Využití cizích jazyků a ICT při komunikaci a četbě v cizím jazyce

Třída a věková skupina: 4KB + zahraniční studenti (Turecko, Polsko, Slovensko, Itálie) – věk 14-16 let.

Cíle projektu: komunikace v AJ, rozšíření slovní zásoby a gramatiky, použití IT technologií k četbě různých žánrů v anglickém jazyce a následnému zpracování úkolů daných k četbě, diskuze nad problémem a žánrem v AJ

Stránky projektu: https://twinspace.etwinning.net/68981/home

Využité metody a pomůcky: internet, aplikace, web tools v chráněném prostředí eTwinning, PowerPoint, slovníky, dataprojektor, materiály k rozšíření slovní zásoby, ukázky netradiční tvorby, diskuze v cizím jazyce,   skupinová práce, práce ve dvojicích a individuální práce. 

Stručný popis projektu:

Tento projekt si klade za cíl spojit náročnost četby v cizím jazyce s moderními technologiemi. Studenti se učí používat nové IT nástroje, prezentovat své myšlenky a poznatky, diskutovat nad problémem a nahlížet na jednotlivé žánry i z pohledu jiných kultur (zemí). Každý měsíc dostávají studenti doporučený seznam četby dle zvoleného žánru, který mohou číst  v elektronické formě, po přečtení a získání obecných informací zpracují studenti zadaný úkol (prezentace, tvorba plakátu, brainstorming, mindmaps…). Nedílnou součástí je i komunikace a diskuze online.

Žánry pro jednotlivé měsíce

 • říjen - detektivní příběhy, romány
 • listopad - sci-fi literatura
 • prosinec - válečné romány 
 • únor - romance
 • březen - historické romány, příběhy s historickou tematikou
 • duben - biografie

Plán práce

září:

 • navázání kontaktů se zakládající zemí a ostatními členy projektu
 • tvorba jednoduché prezentace o naší škole
 • přenesení tvorby na bezpečné prostředí projektu - twinspace

říjen:

 • vytvoření seznamu doporučené četby a shromažďování zdrojů pro realizaci (forma elektronická)
 • webinář na twinspace pro učitele (sdílení poznatků o použití IT nástrojů ve výuce)
 • společný chat pro další řešení úkolů a diskuze nad dalším průběhem projektu (výběr činností)
 • četba individuální dle výběru
 • zpracování výsledků (umístěný na twinspace), tvorba plakátů o daném žánru, knize

listopad:

 • vyhodnocení
 • realizace diskuze v chatovacím prostředí (zadání studentů do bezpečného prostředí, samotná diskuze)
 • nový žánr-sci-fi (diskuze, výběr díla pro další úkol)
 • četba a příprava na nový úkol (brainstorming za požití nových IT technik)
 • prezentace apps nebo web verzí pro použítí IT tools (tvorba paměťových map ke knize)

prosinec:

 • diskuze nad problematikou sci-fi, vkládání komentářů
 • výběr válečné literatury a literatury faktu (společný chat učitelů a komplexní návrh seznamu knih)