Projekty 2018 - 2019

Naše projekty:

 

Books are looking for readers

 

Vyučující – Mgr. Březíková Pavla, Mgr. Hrazdirová Jana

Téma projektu:    Využití cizích jazyků a ICT při komunikaci a četbě v cizím jazyce

Třída a věková skupina: 4KB + zahraniční studenti (Turecko, Polsko, Slovensko, Itálie) – věk 14-16 let.

Cíle projektu: komunikace v AJ, rozšíření slovní zásoby a gramatiky, použití IT technologií k četbě různých žánrů v anglickém jazyce a následnému zpracování úkolů daných k četbě, diskuze nad problémem a žánrem v AJ

Stránky projektu: https://twinspace.etwinning.net/68981/home

Využité metody a pomůcky: internet, aplikace, web tools v chráněném prostředí eTwinning, PowerPoint, slovníky, dataprojektor, materiály k rozšíření slovní zásoby, ukázky netradiční tvorby, diskuze v cizím jazyce,   skupinová práce, práce ve dvojicích a individuální práce. 

Stručný popis projektu:

Tento projekt si klade za cíl spojit náročnost četby v cizím jazyce s moderními technologiemi. Studenti se učí používat nové IT nástroje, prezentovat své myšlenky a poznatky, diskutovat nad problémem a nahlížet na jednotlivé žánry i z pohledu jiných kultur (zemí). Každý měsíc dostávají studenti doporučený seznam četby dle zvoleného žánru, který mohou číst  v elektronické formě, po přečtení a získání obecných informací zpracují studenti zadaný úkol (prezentace, tvorba plakátu, brainstorming, mindmaps…). Nedílnou součástí je i komunikace a diskuze online.

Žánry pro jednotlivé měsíce

 • říjen - detektivní příběhy, romány
 • listopad - sci-fi literatura
 • prosinec - válečné romány 
 • únor - romance
 • březen - historické romány, příběhy s historickou tematikou
 • duben - biografie

Plán práce

září:

 • navázání kontaktů se zakládající zemí a ostatními členy projektu
 • tvorba jednoduché prezentace o naší škole
 • přenesení tvorby na bezpečné prostředí projektu - twinspace

říjen:

 • vytvoření seznamu doporučené četby a shromažďování zdrojů pro realizaci (forma elektronická)
 • webinář na twinspace pro učitele (sdílení poznatků o použití IT nástrojů ve výuce)
 • společný chat pro další řešení úkolů a diskuze nad dalším průběhem projektu (výběr činností)
 • četba individuální dle výběru
 • zpracování výsledků (umístěný na twinspace), tvorba plakátů o daném žánru, knize

listopad:

 • vyhodnocení
 • realizace diskuze v chatovacím prostředí (zadání studentů do bezpečného prostředí, samotná diskuze)
 • nový žánr-sci-fi (diskuze, výběr díla pro další úkol)
 • četba a příprava na nový úkol (brainstorming za požití nových IT technik)
 • prezentace apps nebo web verzí pro použítí IT tools (tvorba paměťových map ke knize)

prosinec:

 • diskuze nad problematikou sci-fi, vkládání komentářů
 • výběr válečné literatury a literatury faktu (společný chat učitelů a komplexní návrh seznamu knih)

 

¡Cuéntame tu Navidad? 

Vyučující – Mgr. Ivana Ročková

Téma projektu:    ¡Cuéntame tu Navidad! (srovnávání vánoc ve Španělsku a ČR)

Třída a věková skupina: 2SAB + zahraniční studenti ze Španělska – věk 13 let.

Cíle projektu: komunikace v ŠJ, rozšíření kulturních znalostí o Španělsku, rozšíření slovní zásoby a gramatiky, použití IT technologií ke zpracování projektu ve španělském jazyce a následnému zpracování. Navázání kontaktu partnerské školy a následná spolupráce.

Stránky projektuhttps://twinspace.etwinning.net/77866/home

 Využité metody a pomůcky: internet, aplikace, videokonference v chráněném prostředí eTwinning, PowerPoint, slovníky, dataprojektor, materiály k rozšíření slovní zásoby, ukázky netradiční tvorby, konverzace v cizím jazyce, skupinová práce, práce ve dvojicích a individuální práce. 

Stručný popis projektu:

V tomto projektu si budeme vyměňovat tradice obou zemí, studenti si napíší vánoční přání a po té každá škola vytvoří prezentaci a představí, jak slaví vánoční svátky každá země. Studenti si zde procvičí psaní, rozšíří kulturní povědomí o dané zemi a zdokonalí v uměleckých dovednostech. Přání budou zasílána poštou a poté vystavena stránce projektu.

Plán práce

prosinec:

·         navázání kontaktu se Španělskem

·         výběr fotek- studenti hádají, se kterou školou budou spolupracovat

·         formou kvízu studenti hádají, ve které zemi a městě studenti studují

·         přenesení tvorby na bezpečné prostředí projektu – twinspace

·         každý týden nějaká aktivita

·         završeno vzájemnou výměnou ručně psaných vánočních přání, které si pošleme poštou

·         studenti během vánočních prázdnin sbírají reálný materiál v podobě fotek k vytvoření prezentace, která bude konečnou fází projektu

leden:

·         tvorba prezentace, koláže

·         kvíz na zjištěné poznatky

 

Friends through Europe

Vyučující – Mgr. Hana Martinková

Téma projektu. Projekt má napomáhat našim studentům stát se otevřenými, nezaujatými a odpovědnými evropskými občany. Hlavním cílem tohoto projektu je seznámit studenty se svým vlastním kulturním dědictvím i kulturním dědictvím jiných evropských národů, aby si vybudovali mosty mezi různými kulturami. Projekt je zaměřen na výměnu informací o životě každého národa, škole, kultuře, zálibách, zájmech a tradicích. Zúčastní se dvě školy, jedna z České republiky a druhá ze Španělska. Každá podobnost objevená v průběhu našeho vyšetřování by nás měla přiblížit k sobě. Na druhé straně by rozdíly pomohly zachovat pocit národní identity.

Třída a věková skupina: vybraní studenti účastnící se výměnného pobytu.

Cíle projektu:

- povzbudit studenty, aby používali angličtinu v každodenních situacích, a ukázat jim, jak je důležité komunikovat s lidmi po celém světě,

- zvýšit používání nástrojů IKT

- získat schopnost mezinárodní spolupráce

- šířit toleranci vůči jiným kulturám a národům

- lépe porozumět své místní komunitě, zemi a kultuře prezentováním svých aspektů ostatním, poznat kulturu a tradice jiných zemí

- zlepšit schopnost skupinové práce

Stránky projektu: https://twinspace.etwinning.net/88935/home

Využité metody a pomůcky: internet, aplikace, PowerPoint prezentace, videa, plakáty, Word Cloud, konverzace v cizím jazyce, skupinová práce, práce ve dvojicích a individuální práce.

Stručný popis projektu:

Lze si snadno všimnout, že ačkoli žijeme na stejném kontinentu, existují značné a zjevné rozdíly mezi lidmi z evropských zemí. Je to jednoduše proto, že každý z nás - každý člověk a každý národ je jiný.

Studenti budou přemýšlet o své národní identitě, ale seznámí se s osobní realitou studentů jiných evropských zemí v různých oblastech. Tato interkulturní reflexe má rozšířit jejich obzory a pomoci jim rozvinout otevřený přístup k jiným národům a členství v EU. Práce na projektu pomůže studentům prolomit stereotypy a plně porozumět hodnotám, jako je tolerance, porozumění a úcta ke všem lidem.

Konečným cílem projektu je navázat silné partnerství pro další projekty a mezinárodní výměny v rámci programu Erasmus +.

Zapojením našich studentů do projektu bychom je chtěli naučit, že je skvělé být členem evropského společenství a být otevřeným, přátelským a vzdělaným evropským občanem. Rovněž doufáme, že účast na takovém projektu pomůže našim studentům rozvíjet jejich znalosti, IT a jazykové znalosti, zájmy, vášně a talent.

 

Plán práce

Projekt bude trvat jeden týden intenzivní práce. Studenti z České republiky a Španělska budou spolupracovat ve smíšených týmech. Budou pracovat tři hodiny denně na prezentacích na daná témata. Pro studenty to bude skvělá příležitost rozvíjet své dovednosti v oblasti IKT a své komunikační dovednosti. Na konci projektu studenti představí svůj projekt.