Fyzika


Věda je nejlepší způsob, jak z člověka udělat hrdinu.

Giordano Bruno

 

 

Fyzikální vzdělání představuje základní kámen vzdělanosti pro každého člověka. Již od starověku se fyzika využívala k řešení praktických problémů. Výsledky a především aplikace fyzikálního poznání pronikly v současné době do našeho každodenního života. Ve zdravotnictví se fyzikální principy používají již od samého počátku lékařství. Jejich vývoj a výzkum se stále zdokonaluje a potenciál využití rychle narůstá.

Fyzika má jednu význačnou vlastnost: zatímco svět kolem nás se s postupem času mění a vyvíjí, základní fyzikální zákony a poznatky zachovávají svoji platnost a nacházejí další a nové technické aplikace.

Na trhu práce mají absolventi s fyzikálním vzděláním vysokou hodnotu, při řešení problémů vedle systémového pohledu uplatňují tolik potřebný nadhled. Fyzik se totiž obvykle dovede podívat na zadaný problém i netradičním způsobem, hledá nová, často neočekávaná, ale správná řešení. Znalost obecných principů mu umožňuje rychle se orientovat v prostředí, které vyžaduje specifické vlastnosti technického charakteru.

Fyzikální vzdělání lze uplatnit v průmyslu, ve vývoji, základním i aplikovaném výzkumu, laboratořích a zkušebnách firem, lékařství, …

Fyzika jako učební předmět zprostředkovává žákům potřebné fyzikální poznatky, které jsou výchovně-vzdělávacím procesem transformovány ve fyzikální vědomosti a dovednosti, poznávací schopnosti a postoje žáka. K osvojení poznatků přispívají moderní výukové metody a organizační formy, které kladou důraz na využití ICT. Nezastupitelné místo ve výuce zaujímají tradiční fyzikální nástroje poznávání: pozorování, experimentování a měření. Ve výuce fyziky na našem gymnáziu vedeme žáky k hledání souvislostí, aby žáci věděli nejen co, ale hlavně proč. Podporujeme žáky v hledání vlastních, třeba netradičních řešení. Klademe důraz na mezioborové vztahy a znalosti.

 

Pravidla hodnocení ve fyzice pro školní rok 2023/2024