Projekty 2021 - 2022

Naše projekty:

Stop the World Warm 2

https://twinspace.etwinning.net/191466/home

Vyučující – Mgr. Hrazdirová JanaMgr. Březíková Pavla

Téma projektu:  využití komunikačních a tvořivých aktivit pomocí ICT nástrojů k prezentaci různých zadání vztahujících se k problematice globálního oteplování, životního prostředí a zdravého životního stylu

Třída a věková skupina: studenti – věk 15 - 17 let

Cíle projektu: komunikace v AJ, rozšíření slovní zásoby a gramatiky, získání informací o životním prostředí a změně klimatu v rámci EU

Využité metody a pomůcky: internet, PowerPoint, slovníky, dataprojektor, materiály k rozšíření slovní zásoby, ukázky zpracování dotazníků, videí, prezentací, koláží v digitální podobě, skupinová práce, práce ve dvojicích a individuální práce

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je vyzkoušet si různé typy ICT nástrojů a aplikací (canva, ppt presentation, jeopardylab, zoom/MS teams,…). Prvním úkolem je vytvoření prezentace naší školy a loga k projektu. Dalšími kroky jsou novodobější formy komunikace za pomoci ICT nástrojů a využití chráněného prostředí přiděleného k projektu tzv. twinspace. Studenti se pokusí  zjistit více o problémech týkajících se životního prostředí a společnosti jako takové, rádi by komunikovali za pomoci písemné formy (email, deník projektu, výzkum, jídelní lístek, ekologické bydlení, řešení problémů životního prostředí, vytvoření plakátů…) i virtuálního způsobu komunikace přes videokonferenci. Vše budou doplňovat drobné úkoly např. videoprezentace, fotodokumentace, kvízy…

Plán práce:

Projekt bude trvat téměř celý rok. Studenti z České republiky a několika zemí EU (Turecko, Polsko, Itálie, Španělsko) budou pracovat jednou týdně na daná témata a plnit různé aktivity dle dohody mentorů projektu (projekt nabízí velký počet aktivit na výběr). Studenti se tak mohou seznámit s různými částmi světa, které jsou v ohrožení díky lidské činnosti a předat své poznatky v digitální podobě. V závěru projektu jsme navrhli diskuzi a vyhodnocení absolutního vítěze v rámci celoroční práce.

 

Are we really different?

https://twinspace.etwinning.net/244710/home

Vyučující – Mgr. Hana Martinková

Téma projektu: Jsme opravdu rozdílní?

Využití komunikace v cizím jazyce a porovnání života ve dvou evropských zemích

Třída a věková skupina: vybraní studenti, 16-18 let

Cíle projektu:

- zvýšit povědomí o klíčových otázkách současné společnosti

- šířit toleranci vůči jiným kulturám a národům

- povzbudit studenty, aby používali angličtinu v každodenních situacích, a ukázat jim, jak je důležité komunikovat s lidmi po celém světě,

- zvýšit používání nástrojů IKT

- zlepšit schopnost skupinové práce v mezinárodních skupinách

 

Využité metody a pomůcky: internet, aplikace, PowerPoint prezentace, videa, plakáty, Word cloud, konverzace v cizím jazyce, skupinová práce, práce ve dvojicích a individuální práce. 

Stručný popis projektu:

Zvyky a tradice byly vždy nejlepším způsobem, jak zachovat národní identitu. Cílem projektu je přimět naše studenty k zamyšlení a výměně informací o dvou zapojených zemích. Díky vzájemné spolupráci studenti vytvoří vizuální prezentace. Projekt se také zaměří na zlepšení znalostí anglického jazyka.

Každá z objevených odlišností i podobností nás má sblížit. Rozdíly by na druhé straně pomohly zachovat pocit národní identity.

Zvyky a tradice byly vždy nejlepším způsobem, jak zachovat národní identitu. Cílem projektu je přimět naše studenty k zamyšlení a výměně informací o dvou zapojených zemích. Díky vzájemné spolupráci studenti vytvoří vizuální prezentace. Projekt se také zaměří na zlepšení znalostí anglického jazyka.
Každá z objevených odlišností i podobností nás má sblížit. Rozdíly by na druhé straně pomohly zachovat pocit národní identity.

Prostřednictvím tohoto projektu studenti poznají svou vlastní zemi i zemi svého partnera. Projekt má za cíl zvýšit povědomí o pocitu sounáležitosti s evropskou rodinou a rozšířit znalosti o dvou zemích, České republice a Španělsku, a propagovat kulturní hodnoty.

Projekt je zaměřen na to, aby se studenti stali otevřenými, nezaujatými a odpovědnými evropskými občany. Hlavním cílem tohoto projektu je přiblížit studentům jejich vlastní kulturní dědictví i kulturní dědictví jiných evropských národů, aby tak mohli stavět mosty mezi různými kulturami.

Plán práce
Studenti budou rozděleni do dvou smíšených skupin. Během projektu budou pracovat na následujících úkolech:

- Seznamovat se navzájem
- Diskutovat o podobnostech a rozdílech těchto dvou národů
- Mluvit o tradicích, zvycích, volnočasových aktivitách, svátečních dnech,
- Připraví prezentaci
- Navrhnou plakát s grafikou
- Ústní prezentace vysvětlující výsledky