Školská rada

Školská rada Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť

 

Na jednáních školské rady byly řešeny problémy týkající se rozpočtu školy a školních vzdělávacích progra­mů a celkového chodu školy.

 

Složení Školské rady

 

RNDr. Tomáš Danielis

předseda

e-mail: danielis@gymzl.cz, telefon: 577 585 616

 

Mgr. Jaroslav Machačík

člen

e-mail: machacik@gymzl.cz, telefon 577 585 823

 

MUDr. Petr Hrdý

člen

 e-mail: hrdy@avonet.cz

 

RNDr. Marek Ingr, Ph.D.

člen

 e-mail: marek.ingr@post.cz

Mgr. Aleš Dufek

člen

 

Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D

členka

e-mail: zuzana.fiserova@kr-zlinsky.cz