ERASMUS+ KA2 Richesses de la diversité 2019-2021

         Logo projektu

Charakteristika projektu

 

Název projektu: Richesses de la diversité / Richness of Diversity

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA229-061108

Program: ERASMUS+ KA2 Partnerství škol

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2019

Datum ukončení projektu: 31. 10. 2021

Partnerská škola: Collège Emilien Adam de Villiers ze Saint-Pierre, Réunion (francouzský zámořský department)

 

Réunion + Zlín = Richness of Diversity aneb projekt partnerství škol ERASMUS+ KA2 schválen!

Ptáte se, co mají společného funkcionalistické město v srdci Evropy a francouzský zámořský department ležící v Indickém oceánu?

Zdánlivě nic, ve skutečnosti však mnoho! Oba se nachází v Evropské unii a oba budou v následujících letech (od 1. 11. 2019 - 31. 10. 2021) místem konání evropského projektu  ERASMUS+ KA2 partnerství škol. 

Projekt s názvem Richesses de la diversité/Richness of Diversity navazuje na několikaletou spolupráci partnerství škol Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť (ČR) a Collège Emilien Adam de Villiers, Saint-Pierre, Réunion (FR).

Plánované projektové aktivity mají za cíl ukázat zapojeným účastníkům možnosti, jak správným směrem přímo ovlivňovat životní prostředí. Součástí získaného grantu jsou i desetidenní výměnné pobyty žáků na partnerských školách financované ze zdrojů EU. Prostřednictvím objevování a poznávání genia loci a jedinečností míst (pro obě zapojené země z tak různorodých socio-kulturních prostředí) včetně diverzity přírodních druhů participujících zemí a měst se můžeme/chceme také naučit mnohé o sobě samých. Ve spolupráci s réunionskou partnerskou školou zveřejníme na webových stránkách Twinspace Vlogy a další konkrétní výstupy připravené v dvouletém harmonogramu projektových aktivit. Účastníci zaznamenají jednotlivé fáze přípravy a realizace zpracovávaných témat či průběh mobilit do svého bilingválního projektového deníku (na výstavu těchto deníků Vás již nyní srdečně zveme!:-).

SHRNUTÍ OBSAHU PROJEKTU RICHESSES DE LA DIVERSITÉ

SUMMARY IN ENGLISH RICHESSES DE LA DIVERSITÉ

 

Další články o projektu:

Odkazy na link jednotlivých článků:

1/ Text o získání grantu https://www.gymzl.cz/27745n-reunion-zlin-richness-of-diversity-aneb-projekt-partnerstvi-skol-erasmus-ka2-schvalen 

2/ Erasmus day text a fota https://www.gymzl.cz/27770n-erasmusdays-2019?page=1

3/ Logo text https://www.gymzl.cz/27866n-oficialni-logo-projektu-richesses-de-la-diversite

4/ Odkaz na e-twinning/twinspace projektu https://twinspace.etwinning.net/102536/home

5/ Odkaz na webové stránky partnerské školy http://college-adam-de-villiers.ac-reunion.fr/