ERASMUS+ KA2 Richesses de la diversité 2019-2021

         Logo projektu

Charakteristika projektu

 

Název projektu: Richesses de la diversité / Richness of Diversity

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA229-061108

Program: ERASMUS+ KA2 Partnerství škol

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2019

Datum ukončení projektu: 31. 10. 2021

Partnerská škola: Collège Emilien Adam de Villiers ze Saint-Pierre, Réunion (francouzský zámořský department)

 

Réunion + Zlín = Richness of Diversity aneb projekt partnerství škol ERASMUS+ KA2 schválen!

Ptáte se, co mají společného funkcionalistické město v srdci Evropy a francouzský zámořský department ležící v Indickém oceánu?

Zdánlivě nic, ve skutečnosti však mnoho! Oba se nachází v Evropské unii a oba budou v následujících letech (od 1. 11. 2019 - 31. 10. 2021) místem konání evropského projektu  ERASMUS+ KA2 partnerství škol. 

Projekt s názvem Richesses de la diversité/Richness of Diversity navazuje na několikaletou spolupráci partnerství škol Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť (ČR) a Collège Emilien Adam de Villiers, Saint-Pierre, Réunion (FR).

Plánované projektové aktivity mají za cíl ukázat zapojeným účastníkům možnosti, jak správným směrem přímo ovlivňovat životní prostředí. Součástí získaného grantu jsou i desetidenní výměnné pobyty žáků na partnerských školách financované ze zdrojů EU. Prostřednictvím objevování a poznávání genia loci a jedinečností míst (pro obě zapojené země z tak různorodých socio-kulturních prostředí) včetně diverzity přírodních druhů participujících zemí a měst se můžeme/chceme také naučit mnohé o sobě samých. Ve spolupráci s réunionskou partnerskou školou zveřejníme na webových stránkách Twinspace Vlogy a další konkrétní výstupy připravené v dvouletém harmonogramu projektových aktivit. Účastníci zaznamenají jednotlivé fáze přípravy a realizace zpracovávaných témat či průběh mobilit do svého bilingválního projektového deníku (na výstavu těchto deníků Vás již nyní srdečně zveme!:-).

SHRNUTÍ OBSAHU PROJEKTU RICHESSES DE LA DIVERSITÉ

SUMMARY IN ENGLISH RICHESSES DE LA DIVERSITÉ

 

Další články o projektu:

Odkazy na link jednotlivých článků:

1/ Text o získání grantu https://www.gymzl.cz/27745n-reunion-zlin-richness-of-diversity-aneb-projekt-partnerstvi-skol-erasmus-ka2-schvalen 

2/ Erasmus day text a fota https://www.gymzl.cz/27770n-erasmusdays-2019?page=1

3/ Logo text https://www.gymzl.cz/27866n-oficialni-logo-projektu-richesses-de-la-diversite

4/ Odkaz na e-twinning/twinspace projektu https://twinspace.etwinning.net/102536/home

5/ Odkaz na webové stránky partnerské školy http://college-adam-de-villiers.ac-reunion.fr/

 

Aktivity projektu

 

1) The EUROPEAN DAY OF LANGUAGES has been celebrated every year since 2001 on 26th September thanks to the Council of Europe’s initiative, together with the European Commission. Pupils as well as teachers of various subjects along with the school management of both schools participating in the project, actively participated in the celebrations of the EDL. They created language maps, solved language quizzes, and fulfilled 51 calls of the European Day of Languages. Thanks to the MS TEAMS platform also students working remotely from home due to quarantine were also involved in the activities. The coordinators informed school members as well as the genarl public about the specific activities of the EDL on the school website or via articles, for example on the web portal of the Department of Education of the Zlín Region: https://www.zkola.cz/evropsky-den-jazyku-na-gymnaziu-zlin-lesni-ctvrt/ Thanks to this press release the dissemination of specific project outcomes was presented to the general public of the Zlín Region (approximately 800,000 inhabitants).

 

2) Despite the impossibility of undergoing student exchanges at partner schools due to the covid-19 pandemic, the project activities continue, virtually, digitally, online on various platforms. Project activities during the coronavirus pandemic were presented, for example, in an article published on the website of the Czech participating school: https://www.gymzl.cz/27950n-kdyz-nemuze-reunion-do-zlina-musi-zlin-na-reunion-aneb-nas-projekt-erasmus-stale-pokracuje

 

3) POSTAL GREETINGS TO PARTNER SCHOOLS. Due to the covid-19 pandemic, it was impossible to carry out a number of specific activities. The school coordinators thus added virtual or other project activities that could have been accomplished despite the bad situation in the world. One such activity was sending postal greetings to the partner schools within the Erasmus Days activities. Here is the link to the article about the creation and their way to the Reunion: https://www.gymzl.cz/27954n-rozletely-se-po-eu Pupils worked on postcards as part of online lessons in art education on the Microsoft Teams platform.

 

4) ERASMUS DAYS activities were planned and prepared in detail. Due to the impossibility of implementing them in person (pandemic covid-19), the reminder and celebration of the ERASMUS + project was done under a virtual form. French and Czech partners participated in the international activity "Rallye des cartes" and in online activities ERASMUS DAYS created by teachers of various subjects on the Microsoft TEAMS platform. The article about ERASMUS DAYS virtual activities on the Czech partner school website: https://www.gymzl.cz/27952n-erasmusdays-2020

 

5) RECYCLABLE COVERS FOR PROJECT DIARIES. Due to Covid-19 pandemics the main project outcome – Project diaries had to be sent to the Reunion island instead of being handed in person- However that did not stop the participants from both schools from creating original covers for their project diaries. Recyclable covers were created, for example, from palm leaves (French pupils from Réunion) or from used/recycled materials (Czech students from Zlín). The originality of the created packaging as well as of the project diaries will be presented at the end of the project period in an exhibition.

 

6) RALLYE DES CARTES: In cooperation with the Région académique of the Réunion and the partner school of the College of Emilien Adam de Villiers, Saint-Pierre (France), virtual (digital template) and real postcards were created. There was an exchange of postcards between the partner schools. This chain of postcards runs from October to December 2020.

 

7) VLOGS. Participants created videos in English on the topic "Me and ..." (Moi et ...; Já a ...). The videos (vlogs) are to be presented during exchanges and at the Open Days or other dissemination activities of the ERASMUS + KA2 "Richesses de la diversité" project at both participating schools. Videos of participants from both partner schools (including videos of coordinators and participating teachers) were uploaded to the Microsoft TEAMS platform and e-twinning. Both of these platforms securely serve to join the participants and share project outputs. The attachment uploads one of the videos created by the project participants.

 

8) FOREIGN ONLINE LINKS. The French partner school also publishes articles about our project activities http://college-adam-de-villiers.ac-reunion.fr/6904-2/. On top of that, they really liked the promotional video about our school made by our students http://college-adam-de-villiers.ac-reunion.fr/partenariat-erasmus-avec-gymnazium-zlin-republique-tcheque/.