2. 9. 2019 - Mgr. Iva Volaříková

Réunion + Zlín = Richness of Diversity aneb projekt partnerství škol ERASMUS+ KA2 schválen!

Ptáte se, co mají společného funkcionalistické město v srdci Evropy a francouzský zámořský department ležící v Indickém oceánu?
Zdánlivě nic, ve skutečnosti však mnoho! Oba se nachází v Evropské unii a oba budou v následujících letech (od 1. 11. 2019 - 31. 10. 2021) místem konání evropského projektu  ERASMUS+ KA2 partnerství škol. 


Projekt s názvem Richesses de la diversité/Richness of Diversity navazuje na několikaletou spolupráci partnerství škol Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť (ČR) a College Emilien Adam de Villiers, Saint-Pierre, Réunion (FR).

Plánované projektové aktivity mají za cíl ukázat zapojeným účastníkům možnosti, jak správným směrem přímo ovlivňovat životní prostředí. Součástí získaného grantu jsou i desetidenní výměnné pobyty žáků na partnerských školách financované ze zdrojů EU. Prostřednictvím objevování a poznávání genia loci a jedinečností míst (pro obě zapojené země z tak různorodých socio-kulturních prostředí) včetně diverzity přírodních druhů participujících zemí a měst se můžeme/chceme také naučit mnohé o sobě samých. Ve spolupráci s réunionskou partnerskou školou zveřejníme na webových stránkách Twinspace Vlogy a další konkrétní výstupy připravené v dvouletém harmonogramu projektových aktivit. Účastníci zaznamenají jednotlivé fáze přípravy a realizace zpracovávaných témat či průběh mobilit do svého bilingválního projektového deníku (na výstavu těchto deníků Vás již nyní srdečně zveme!:-).

Milé žákyně, milí žáci francouzského jazyka!

V období září-říjen 2019 vybereme na základě kritérií stanovených v projektové žádosti účastníky tohoto projektu.

Těšíme se na váš zájem a především aktivní účast!
Koordinátorky projektu Mgr. Iva Volaříková a Mgr. Petra Hečková