Uchazeči - Přijímací řízení

Proč studovat Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

 • Kvalitní pedagogický sbor vycházející z tradic gymnaziálního vzdělávání na naší škole.
 • Moderní a nadstandardně vybavená škola.
 • Vyučující k výuce využívají moderní techniku ve spojení s moderními vyučovacími metodami.
 • Žákyně a žáci jsou ve výuce vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti.
 • Dlouhodobé vynikající studijní výsledky našich absolventů.
 • Naši absolventi jsou velmi úspěšní při přijímacím řízení na prestižní vysoké školy.
 • Dlouhodobé a opakované skvělé výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách. Naši žáci úspěšně reprezentují školu v celostátních i mezinárodních kolech soutěží a olympiád.
 • Nabízíme velmi kvalitní výuku cizích jazyků – žáci se mohou připravit na mezinárodní jazykové zkoušky (First Certificate in English aj.), některé mohou složit přímo v naší škole (Německý jazykový diplom, DELF).
 • Výuka jazyků probíhá v blocích po cca 15 studentech a navazuje na různé úrovně ze základních škol.
 • Na škole stále působí zahraniční lektoři. Výuka povinných předmětů je v posledních dvou ročnících studia doplněna a rozšířena nadstandardní nabídkou volitelných předmětů.
 • Žáci se díky čtyřem volitelným předmětům mohou profilovat.
 • Vyučujeme ve speciálních jazykových, odborných a počítačových učebnách.Každý předmět disponuje alespoň jednou multimediální učebnou s počítačem a dataprojektorem.
 • K výuce využíváme rovněž učebny s interaktivní tabulí. V hodinách TV využíváme tři tělocvičny, venkovní hřiště a les v okolí školy.
 • Každoročně připravujeme pro žáky výměnné a poznávací zájezdy do zahraničí i exkurze do různých institucí s cílem prohloubit ve vyučování získané poznatky.
 • Organizujeme pro žáky setkávání a besedy s vynikajícími osobnostmi vědy, kultury i společenského života.
 • Organizujeme pro žáky lyžařské výcvikové a letní sportovní kurzy, součástí výuky jsou i tradiční Literárně-historické exkurze do Prahy.
 • Součástí vzdělávání na naší škole je i projektová výuka, každoročně připravujeme pro žáky projektový týden. Naše gymnázium spolupracuje se zahraničními školami.
 • Od roku 2008 jsme Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Rodiče mohou sledovat průběžné studijní výsledky svých dětí pomocí Elektronické žákovské knížky.
 • Po vyučování mohou žáci navštěvovat nepovinné předměty a zájmové útvary.
 • Při škole je zřízen Nadační fond Gymnázia Zlín, díky němuž je naše škola nadstandardně vybavena didaktickou a výpočetní technikou.
 • Gymnázium se nachází v klidném prostředí uprostřed přírody, škola leží v dosahu MHD.
 • Naše škola sídlí v pavilonové budově – sedm pavilonů spojují krčky, do všech částí budovy je samozřejmě možný bezbariérový přístup. Uvnitř areálu se nachází venkovní učebna, v níž probíhá za příznivého počasí výuka pod širým nebem.
 • Žáci využívají v odpoledních hodinách volný přístup k internetu. K samostatné přípravě žáků slouží knihovny jazyků a studovny odborných předmětů.
 • Žáci si mohou ve školní jídelně vybrat z denní nabídky tří jídel, z nichž jedno je vždy salát.