Spoluprací učitelů k lepší výuce II

Charakteristika projektu

 

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Spoluprací učitelů k lepší výuce II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_065/0012530

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 8. 2019

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 7. 2021

Výše dotace maximálně: 3 071 993,- Kč

Skutečná výše dotace je stanovena na základě splnění výstupů projektu.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.