Vzdělávání bez hranic

 

Charakteristika projektu

 

Operační program: INTERREG V-A SK-CZ

Název projektu: Vzdělávání bez hranic

Registrační číslo projektu: NFP304010U129

Partneři projektu: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť (CZ) a Gymnázium Partizánske (SK)

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 2. 2020

Předpokládané datum ukončení projektu: 28. 2. 2022

Výše dotace maximálně: 169 930,19 €

Skutečná výše dotace je stanovena na základě prokázaných výdajů.

Cílem projektu je rozvoj spolupráce partnerů v oblastech rozvoje lidských zdrojů.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících aktivit - vzájemné výměnné stáže učitelů i žáků, tvorba webové prezentace projektu, kde najdete mj. unikátní databázi VŠ oborů se zaměřením na polytechnické předměty (MA, IF, FY, BI, CH).