Správní zaměstnanci

PŘÍJMENÍ Jméno

Funkce

tel. 577 585 +

OSTŘANSKÁ Eva

 Spojovatelka a recepční  111

MACHÁČKOVÁ Eva

 Sekretariát školy  505

BARBOŘÍKOVÁ Helena

Účetní

113

BENEŠ Petr

Vedoucí údržby – školník

803

MICHLÍK Jan, Ing.

Správce počítačové sítě a pověřenec pro ochranu osobních údajů

124

JAVOŘÍK Tomáš, Bc.

Správa ICT – technik

424

LUKÁŠOVÁ Hana

Vedoucí školní jídelny 660

KIRCHNEROVÁ Libuše, Ing.

Vedoucí personálního a provozního úseku

502

ROMÁNKOVÁ Taťána

Knihovnice 132

BUFET

 

117