Správní zaměstnanci

Funkce

telefon

Spojovatelka a recepce 577 585 111
Sekretariát školy

577 585 505

704 608 165

Účtárna

577 585 113

704 608 166

Vedoucí údržby – školník 577 585 803
Správce počítačové sítě a pověřenec pro ochranu osobních údajů 577 585 124
Správa ICT – technik 577 585 424
Vedoucí školní jídelny

577 585 660

603 389 331

Vedoucí personálního a provozního úseku

577 585 502

734 423 705

Knihovna 577 585 132
Školní psycholog 577 585 115
Bufet 577 585 117