Správní zaměstnanci

Funkce

tel. 577 585 +

Spojovatelka a recepce 111
Sekretariát školy 505
Účtárna 113
Vedoucí údržby – školník 803
Správce počítačové sítě a pověřenec pro ochranu osobních údajů 124
Správa ICT – technik 424
Vedoucí školní jídelny 660
Vedoucí personálního a provozního úseku 502
Knihovna 132
Bufet 117