Statut

Cíl nadačního fondu

Nadační fond je zřízen za účelem zlepšování podmínek vzdělávání a zájmové činnosti studentů Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť po dobu jejich studia na škole.

Činnost nadačního fondu

K dosažení uvedeného cíle bude nadační fond zejména:

  • soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadačního fondu tak, aby nadační fond byl dalším zdrojem příjmů nadačního fondu ve formě úroků a finančních operací
  • z prostředků nadačního fondu přispívat na materiálně technické vybavení školy pomůckami a hmotným a nehmotným majetkem
  • z prostředků nadačního fondu přispívat na činnost a sportovní, kulturní, poznávací a vzdělávací akce pořádané školou
  • přispívat na mimoškolní zájmovou činnost studentů e) přispívat na výměnné stáže a praxe studentů a pracovníků školy.

Celý statut NF ke stažení

PDF, Statut NADAČNÍHO FONDU gymnázia Zlín (vybrané klíčové části)