4. 12. 2020 - Mgr. Iva Adámková

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ E-DRAŽBA na podporu Útulku pro zvířata v nouzi Zlín

CHRISTMAS CHARITY E-AUCTION in support of The Zlin Dog Shelter Vrsava

ERASMUS+ KA2 Richesses de la diversité project activity


Shared joy is s double joy! Sdílená radost je dvojnásobná radost!

Christmas time is the perfect time for a good deed! Čas vánoční, čas dobrých skutků!

 

Interested? Then just click here and choose the perfect gift/s (the articles were offered by members of EU Project team ERASMUS+ KA2 Richesses de la diversité) for you, for the price you are willing to donate in Euro. This Christmas e-auction is realized by the highest-price sealed-bid auction. How to participate in this e-auction? In the "Enter your answer" field enter your offered amount in euros (minimum bid is 1 euro), please state your name and telephone number at the end of the form. End of the auction on 15/12/2020, winners will be informed over the phone. Collection of articles at school reception from 16/12/2020 to 18/12/2020 in exchange for the corresponding amount of money in CZK/Euro. After the end of the e-auction, the total amount will be published. Money handover at Zlín Dog Shelter Vršava on 22/12/2020.

 

Chcete se zúčastnit? Tak klikněte zde a vyberte si krásný dárek/dárky (předměty byly darovány členy projektového týmu EU ERASMUS+ KA2 Richesses de la diversité) za cenu, kterou jste ochotni darovat v euro. Vánoční e-dražba je realizována obálkovou metodou. Jak dražit? Do kolonky "Zadejte svoji odpověď" uveďte Vaši nabízenou sumu v eurech (minimální příhoz je 1 euro), na závěr formuláře uveďte, prosím, své jméno a telefonický kontakt. Konec aukce 15/12/2020, vítězové budou informování telefonicky. Vyzvednutí vydražených věcí na recepci školy Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť od 16/12/2020 do 18/12/2020 výměnou za příslušnou částku v CZK/Euro. Po ukončení e-dražby bude zveřejněn celkový finanční výtěžek. Předání peněz v Útulku pro zvířata v nouzi Zlín – Vršava (peníze půjdou konkrétně na úhradu léčby zákeřné nemoci Panleukopénie koček) proběhne 22/12/2020.

 

Thank you for your cooperation, time and donations! Děkujeme za spolupráci a příspěvek!

Your project team: Iva Adámková, Petra Hečková, Bartoloměj Stojar, Cyril Cettl, Daniel Mravec, Eva Novosadová, Eduard Volařík, Matěj Bureš, Nela Kratochvílová, Tereza Kapustová, Veronika Vaculíková, Vojtěch Zeman