16. 10. 2019 - Mgr. Pavel Dlouhý

#erasmusdays 2019

Také v letošním roce se naše škola zapojila do celoevropské akce s názvem #erasmusdays, jejímž cílem je propagace aktivit programu Erasmus+.


Tato akce se po loňské premiéře konala na našem gymnáziu v mnohem větším rozsahu než v předchozím roce. Letos jsme #erasmusdays věnovali dva dny, čtvrtek 10. a pátek 11. října.

Také počet zapojených učitelů a žáků byl mnohem vyšší než vloni.

Učitelky a učitelé, kteří se aktivně účastní zahraničních kurzů a výměnných pobytů na partnerských školách po celé Evropě díky projektům Erasmus+, si připravili obě dopoledne ukázkové hodiny pro své žáky i kolegy, outdoorové aktivity pro žáky, prezentace žákovských i učitelských mobilit. Mnoho aktivit probíhalo ve vzájemné podpoře a spolupráci víc předmětových komisí.

Aktivity v hodinách byly zaměřeny na nové výukové metody, které si učitelé na zahraničních mobilitách osvojili a úspěšně je využívají ve výuce. Své dovednosti a zkušenosti prezentovali svým kolegům, kteří se mohli inspirovat a získat zajímavé podněty pro svůj další profesní rozvoj. Jako příklady lze uvést metody výuky využívajících moderních technologií a online zdrojů nebo metodu CLIL, která umožňuje využívat při výuce všeobecných předmětů aktivity v anglickém jazyce.

V mnoha aktivitách se uplatňovali pozitivní prvky vzájemného učení žáků, projektové výuky a pro žáky zábavné herní formy. Oživením byla také outdoorová aktivita v okolním lese zaměřená na lidské smysly, která byla žáky i učiteli vnímána velmi pozitivně.

Prezentovány byly také žákovské projekty realizované na platformě eTwinning a připravena byla i prezentace všech našich školních projektů v programu Erasmus+.

Přestože příprava akce byla poměrně náročná, věříme, že splnila svůj cíl a do všedních školních dní přinesla vítaný impuls. Svědčí o tom i odezva ze strany všech účastníků, učitelů i žáků.

Můžeme se tedy těšit na další ročník!

Viedoreportáž z dílny GZTV