Archiv aktualit

Úřední hodiny pro veřejnost v období od 16.3.2020

Úřední hodiny pro veřejnost jsou v období od 16. 3. 2020 zkráceny pouze na dva dny v týdnu: pondělí a středa vždy...

60. reprezentační ples - zrušení

S politováním Vás musíme informovat o tom, že 60. reprezentační ples se vzhledem k okolnostem se šířením viru...

Uzavření školy pro žákyně a žáky od 11. 3. 2020 - Mimořádné opatření MZČR

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření o uzavření školy...

Aktuální informace k opatření školy proti potencionálnímu rozšíření nákazy koronavirem Covid 19 - informace pro rodiče, žákyně a žáky

Vážení rodiče, žákyně a žáky na základě četných dotazů Vás informujeme ve zjednodušené formě o preventivních...

Mimořádné opatření MZČR a aktuální informace KHS ZK o výskytu COVID-19 k 6. 3. 2020

Níže uvádím aktuální informaci KHS ZK, která sděluje, že rizikovou oblastí je již celá Itálie. Všechna dříve...

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám - aktuální informace

Vážení rodiče,

před jarními prázdninami jste zcela jistě byli informováni ZŠ o doporučení z Krajské hygienicko-epidemiologické...

Opatření školy proti potencionálnímu rozšíření nákazy koronavirem Covid 19 - informace pro rodiče, žákyně a žáky

Vážení rodiče,

před jarními prázdninami jsem Vám prostřednictvím žákovské knížky zasílal v souvislosti s...

Listování na UTB,

Dne 27.2.2020 jsme se společně s panem učitelem Fliegerem zúčastnili Listování na Univerzitě Tomáše Bati na Fakultě...

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Dne 26. 2. 2020 se na Základní škole Zlín Dřevnická uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády.

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Dne 28. 2. 2020 jsem byl požádán KHS ZK o zveřejnění přiložených dokumentů na webových stránkách naší školy.

Soutěže v německé konverzaci a úspěchy našich žákyň a žáků

 Jako každý rok v tuto dobu, i letos již proběhla školní a okresní kola soutěže v německé konverzaci.

Mezinárodní šetření PISA prokázalo vysokou úroveň gramotností žáků naší školy

Výborných výsledků dosáhli naši žáci v mezinárodním šetření PISA, které zjišťuje úroveň čtenářské,...

Školní kolo debatní soutěže v německém jazyce Jugend debattiert International

Dne 18. února 2020 se konalo na našem gymnáziu školní kolo debatní soutěže v německém jazyce Jugend debattiert...

Krajská konference ENERSOL 2020

Ve Střední průmyslové škole Otrokovice se v pátek 21. 2. 2020 setkali žáci středních škol, aby zde představili...

Olympiáda ve francouzském jazyce – výsledky školního kola

V únoru 2020 se na našem gymnáziu konala postupně jednotlivá kola Olympiády ve francouzském jazyce, probíhaly části...