1. 10. 2013 - Kristýna Běhunčíková, 3.D

Exkurze do města Příbor

Dne 26. září se žáci semináře Kapitoly z psychologie a sociologie z 3. i 4. ročníků zúčastnili jednodenní exkurze do Příbora, rodného města psychologa a neurologa Sigmunda Freuda. Po několika přestupech jsme dojeli na místo určení, ve zkratce se seznámili s trochou historie tohoto města a vydali se na prohlídku.

Cestou jsme potkávali stavby v různých architektonických stylech. Navštívili jsme bývalý Piaristický klášter a kolej, který byl založen v roce 1694. Samotná budova byla zajímavá především svými dostavbami, nástěnnými malbami a původní podlahou. V části kláštera sídlí Muzeum Novojičínska s Pamětní síní Sigmunda Freuda, která nám přiblížila jeho život od zážitků z dětství až po vzpomínky z dospělosti.


 

Naší další zastávkou byl rodný dům Sigmunda Freuda. Celý jsme jej prošli se sluchátky na uších, jelikož byla expozice pojata multimediálně. Nejdříve jsme si každý našli svou židličku s Freudovým citátem a zhlédli krátký dokument o jeho životě. Zajímavostí bylo, že nás celou prohlídkou provázel „sám" Sigmund Freud. Poté jsme procházeli místnostmi domu a v každé z nich se z našich sluchátek dozvěděli něco nového.  Všichni jsme se zdrželi u komod se šuplíky plnými obrázků a citátů k zamyšlení. Výklad byl podáván sympaticky a s vtipem.

Poté jsme měli čas na individuální prohlídku náměstí, jemuž, vedle renesančních a barokních domů s podloubím, dominuje funkcionalistická radnice. Zajímavý je i dům číslo 6, ve kterém přespával kardinál Ditrichštejn, což dodnes připomíná jeho erb na fasádě domu.

A naší poslední zastávkou se stal gotický farní kostel Narození Panny Marie. Během půlhodinové prohlídky kostela jsme se dozvěděli zajímavosti o jeho historii, dostavbách a věži, kterou jsme následně navštívili. Stoupání po úzkých točitých schodech bylo odměněno skvělým výhledem a především pohledem na čtveřici zvonů. Nejstarší a největší zvon nám pan kostelník, který byl moc milým průvodcem, rozhoupal a my mohli doslova všemi smysly vnímat bijící zvon. Atmosféra byla dokonalá a v každém z nás jistě zanechala silný zážitek, stejně jako samotná exkurze.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.