20. 12. 2013 - Štěpán Bukáček ze 4.A

Multikulturní exkurze do Brna

V úterý 17. prosince se uskutečnila exkurze společenskovědních seminářů do Brna. Početná skupina studentů čtvrtého ročníku pod vedením pana Fliegera a pana Srny navštívila tamější mešitu a Muzeum romské kultury.

Brněnská mešita působí stroze, zvenku byste jí pravděpodobně nevěnovali moc pozornosti. Byla však prvním svatostánkem sloužícím muslimům na území Česka. Po krátké prohlídce hlavních prostor jsme měli možnost debatovat s jedním ze zakladatelů mešity. Pan Muneed Hassan Alrawi, který je zároveň předsedou Ústředí muslimských obcí v ČR, nás krátce seznámil s významem muslimké víry a poté zodpověděl naše dotazy.


Program v Muzeu romské kultury sestával z několika aktivit, při kterých jsme se seznamovali s historií romského etnika na území dnešní České republiky. Mimo jiné jsme se naučili základní romské číslovky. Bohužel nám kvůli časové tísni zbylo jen velmi málo času na prohlídku trvalé expozice.

Po setkání se dvěma kulturami, které nám mohou připadat cizí, přestože jedna má v Evropě dlouhou historii a s druhou se setkáváme stále častěji, jsme měli díky krátkému rozchodu možnost navštívit brněnské vánoční trhy. Zakončili jsme tak výlet do Brna návštěvou události spjaté s křesťanskou tradicí. S trochou nadsázky můžeme říct, že jsme zachovali multikulturní ráz naší exkurze.