13. 6. 2018 - Mgr: Jaroslav Machačík

Beseda o energii

Ve čtvrtek 7. června se třídy 4KA 4KB zúčastnily besedy na téma „Energie – budoucnost lidstva“, kterou v rámci spolupráce se školami pořádá společnost ČEZ.


Beseda měla dvě části. V první z nich se diskutovalo o globálním pohledu na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku, stručné charakteristice všechny typy zdrojů energie. Zajímavým bodem besedy pak byla otázka, které přístroje každodenní potřeby bychom byli ochotni obětovat za účelem úspory energie.

Druhá část byla věnována jaderné energetice, o možnostech získávání energie ve štěpných nebo fúzních reaktorech, o radioaktivním záření a jeho využití a ochraně před účinky záření. Diskutovalo se i o mediálním obrazu jaderné energetiky.

Beseda byla pro žáky zajímavá i proto, že lektorem a moderátorem byl Ing. Jiří Skalička, absolvent našeho gymnázia, který je v současnosti zaměstnán v Jaderné elektrárně Temelín.

Za PK fyziky Mgr. Jaroslav Machačík