Geologická olympiáda – celostátní kolo

25. 6. 2018 - Mgr. Libor Hudec

Dne 9. 5. 2018 proběhlo v pořadí už druhé celostátní kolo geologické olympiády. Tuto olympiádu každoročně pořádá Masarykova univerzita a tento rok se celostátní kolo uskutečnilo právě na její Přírodovědecké fakultě.

Do celostátního kola postoupili z každého kraje vždy dva soutěžící (jeden z kategorie A a druhý z kategorie B), kteří v krajských kolech obsadili první místo. Z našeho gymnázia to byl Lukáš Pilčík z 2A, který se do celostátního kola dostal letos poprvé. Hned po příjezdu a zahájení soutěže čekala soutěžící řada nelehkých a obtížných úkolů, jejichž splnění vyžadovalo obsáhlé znalosti nejen z oblasti geologie, ale i oborů jí blízce příbuzných – ať už je to mineralogie či paleontologie. Lukáš se sice na vrchních příčkách neumístil, ale i tak se se svými 34,5 body, což bylo více než polovina, stal úspěšným řešitelem soutěže. Náročnost soutěže nakonec potvrdil i samotný organizátor, pan doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. Lukášovi blahopřejeme k velkému úspěchu.