6. 12. 2018 - Tereza Baselová 6XA

Mikuláš na naší škole

Dne 5. prosince, společně se svým věrným doprovodem, navštívil naše gymnázium sv. Mikuláš. Byl se podívat za našimi nejmladšími a navštívil třídy od prim až po tercie. Spolu s anděly se postaral, aby byli náležitě odměněni všichni pilní a hodní studenti, zatímco mladé raubíře si pro výstrahu vzali do parády čerti.