12. 3. 2019 - Vojtěch Slíva, 1.A

Voda má, voda má aneb velmi mokrý seminář tvůrčího psaní

Ve čtvrtek 22. února 2019 se skupinka zájemců naskrz všemi ročníky našeho gymnázia zúčastnila semináře tvůrčího psaní, který se odehrával ve školní knihovně. Tato událost je spojena se soutěžemi každoročně vyhlašovanými Moravským zemským muzeem v Brně, odkud za námi taky přijela slečna přednášející. A letošní téma? Voda má, voda má.


Seminář začal poměrně zvláštním úkolem – měli jsme v několika větách popsat pocity a myšlenky balené vody. Tento úkol nás obohatil o zkušenost, že nad doslova čímkoliv z našeho okolí se můžeme zamyslet a podívat se více do hloubky.

Dále jsme pracovali s fotografiemi krajin, na kterých vždy nějakým způsobem figurovala voda. Vymýšleli jsme příběhy k určitým místům  i dialogy zachycující, jak jsme se na ně dostali. Díky tomu jsme se učili nevnímat věci povrchně, zkusit se na skutečnosti podívat metaforicky.

Poslední úkol nám zakázal používat zrak jako smysl při popisování reality a pocitů, Měli jsme si představit, že jsme přesně v lokalitě naší fotografie, u vody, a pomocí sluchu, hmatu a čichu vylíčit, kde jsme a jak na nás místo působí.

Výsledky byly velmi zajímavé a jsme si jistí, že se v dalších popisech lépe soustředíme všemi smysly. Seminář nás opravdu obohatil a kdo ví, třeba zažehnul plamen inspirace v novém velkém spisovateli.