6. 10. 2019 - Monika Čuříková, 4A

Návštěva Domova seniorů

Dne 26. 9. jsme v rámci semináře z psychologie a sociologie, společně s paní učitelkou Adamíkovou, navštívili domovy seniorů ve Vsetíně. Jako první jsme zavítali do Domova Jabloňová, kde pečují o seniory s chronickými duševními onemocněními, jako je Alzheimerova choroba a ostatní typy demence. Nemocní senioři se tak ocitají ve fázi, kdy potřebují trvalou pomoc, a mohou tak využít pobytových služeb v domově.


Poté naše cesta směřovala k Domovu Harmonie, který prošel nedávnou rekonstrukcí. I zde mohou senioři využít možnost pobytu. Oba domovy se snaží o navození domácí atmosféry, která dodá klientům pocit bezpečí. Pro seniory je zde opravdu velká škála všemožných aktivit, např. pěvecká vystoupení, trhy či společné aranžování květin. 

 

Od pečovatelek jsme se dozvěděli spoustu informací, i co se týče jejich platového ohodnocení. I přesto, že se jejich plat již o něco zvýšil, stále neodpovídá psychické i fyzické vytíženosti každé pečovatelky. Dle statistik má v budoucnu přibývat čím dál více seniorů, kteří budou potřebovat pomoc druhých, proto je podpora těchto institucí nezbytná. Tímto děkujeme personálu Domovu Jabloňová a Harmonie za vlídné přijetí a prohlídku.

Na závěr si dovolím jeden citát od britského spisovatele Evelyna Waugha: „Mládež dneška by měla občas uvážit, že bude stářím zítřka.“