8. 10. 2019 - Mgr. Lucie Janků

Úspěšní držitelé Německého jazykového diplomu DSD I

V polovině září obdrželi žákyně a žáci čtvrtých ročníků a oktáv svůj Německý jazykový diplom úrovně B1 (A2). Jazykovou zkoušku absolvovali na jaře loňského školního roku - písemnou část, která se skládá ze tří částí: porozumění psaného textu, poslechu s porozuměním mluveného textu a písemné práce dle zadaného tématu. V následujících týdnech proběhla ústní část formou řízené komunikace a prezentace vlastního tématu z okruhu zájmu studentů. Písemná část se odesílá do Německa, kde je hodnocena certifikovanými hodnotiteli, z toho důvodu se na celkový výsledek čeká i několik měsíců. Výsledky tohoto ročníku byly vynikající, úspěšným držitelům Jazykového diplomu DSD I  patří gratulace celé komise německého jazyka.


Věříme, že i nadále bude zkouška DSD I realizována, především díky zájmu a chuti studentů německého jazyka se i nad rámec povinných hodin připravovat na tuto jazykovou zkoušku. I v letošním školním roce bude probíhat jeden den v týdnu kroužek pro zájemce orientovaný cíleně na přípravu k DSD I.