13. 10. 2019 - Dr. Silke Gester

Celorepublikový seminář DSD hostila naše škola

Ve dnech 18.-20. září 2019 hostilo naše gymnázium celorepublikové školení vyučujících, kteří jsou zapojeni do zkoušky DSD I a DSD II. Pozvánku přijalo 30 učitelů ze všech škol, ve kterých studenti mohou složit buď tzv. „malý diplom“, tj. DSD I na úrovni A2/B1, anebo „velký“ (jazyková úroveň B2/C1).


Nejenom proto, že jsme ve školním roce 2018/2019 měli 41 úspěšných diplomantů DSD II a 27 na úrovni A2/B1, ale také kvůli tomu, že němčina na našem gymnáziu skutečně žije, jsme byli požádaní o organizaci této akce. Velké poděkování patří vedení školy za poskytnutí prostor, ve kterých jsme mohli nerušeně a pilně pracovat, dále celé PK němčiny a naší lektorce Silke Gester za organizaci, především však studentům němčiny ze sexty A a B, kteří prováděli účastníky naší školou , a ve čtvrtek odpoledne je doprovázeli do Zlína a představili jim tam pamětihodnosti našeho krásného města, a to všechno skvělou němčinou.