17. 10. 2019 - Lucie Kuchařová, 7EB

Dějepisný seminář na exkurzi v archivu

V úterý 15. října se vydalo třináct studentů navštěvující dějepisný seminář na exkurzi do Státního okresního archivu Zlín.


Tento náš okresní archiv sídlí na Klečůvce v klasicistním zámečku a je obklopený udržovaným parkem, který se nám moc líbil. Uvnitř nás přivítal pan archivář Pavel Šrámek, který nás odvedl do badatelny, kde nám udělal přednášku. Nejprve nás seznámil s historií archivnictví, čím se archiváři zabývají a kde sbírají dokumenty, vysvětlil nám, jak se archivy dělí a taky nás poučil o tom, v jakém archivu se dostaneme k těm dokumentům, které třeba jednou na vysoké škole budeme potřebovat do různých prací. Krátce nám i osvětlil pravidla pro používání rukavicí při práci se staršími (středověkými) dokumenty.

Následně nám povídal o zajímavých dokumentech, které tento archiv má - například nejstarší dokument z roku 1356, kterým je listina z Valašských Klobouk a nejstarší dochovanou listinu pro Zlín z roku 1509, která povolovala pořádání výročních trhů, nám dokonce ukázal a vysvětlil nám, proč se nedochovala většina těchto středověkých listin i s pečetěmi. Ukázal nám i spoustu dokumentů ze dvacátého století, například kroniku Zlína z roku 1990 či zápisy z činnosti městské rady či zastupitelstva z různých let a další. Nakonec nám ukázal i nějaké dokumenty, které se vztahují k naší škole, což nás všechny zaujalo. Jmenovitě například studentskou školní kroniku tercie z období druhé světové války nebo almanach, ve kterém jsme po menší či větší námaze někteří našli jména rodičů či jiných rodinných příslušníků, kteří naše gymnázium navštěvovali v 80. a 90. letech minulého století.

Na závěr bych ráda poděkovala panu archiváři Šrámkovi za čas a moc pěknou přednášku a panu profesoru Fliegerovi za umožnění exkurze.