25. 10. 2019 - Mgr. Ivana Machačíková

Přírodovědný klokan 2019/2020

Dne 16. 10. 2019 se vybraní žáci tercií, kvart, kvint, sext, 1. a 2. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. V kategorii Kadet se na 1. místě umístil Marek Valkovič, na 2. místě David Jaroš a na 3. místě David Pethö, všichni ze 3TB. V kategorii Junior se na 1. místě umístil Jakub Frgal z 5QA, na 2. místě Jan Skovajsa a na 3. místě Tomáš Kuba, oba z 6XA.


Celkové výsledky soutěže naleznete na moodlu v kurzu Přírodovědný klokan.

KATEGORIE: KADET  
 
Nejlepší řešitelé (tři nejvyšší bodová ohodnocení)
 
Jméno a příjmení Třída Přesná adresa školy Počet bodů
Marek Valkovič 3TB Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364 93
David Jaroš 3TB Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364 91
David Pethö 3TB Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364 78
 
Celkový počet řešitelů:     34    
 
Průměrný počet bodů:      59,29 

 

 

KATEGORIE: JUNIOR  
 
Nejlepší řešitelé (tři nejvyšší bodová ohodnocení)
 
Jméno a příjmení Třída Přesná adresa školy Počet bodů
Jakub Frgal 5QA Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364 88
Jan Skovajsa 6XA Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364 83
Tomáš Kuba 6XA Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364 82
 
Celkový počet řešitelů:           79
 
Průměrný počet bodů:           50,99