2. 11. 2019 - Filip Kocián, 5QB

Erasmus v Bulharsku

V rámci programu Erasmus+ jsem měl možnost strávit deset dní v Uzaně (Gabrovo region) se zastávkami ve městech Sofia a Veliko Tarnovo.


V rámci programu Erasmus+ jsem měl možnost strávit deset dní v Uzaně (Gabrovo region) se zastávkami ve městech Sofia a Veliko Tarnovo.

Projekt, kterého jsem se účastnil se konkrétně jmenoval „The road to success of the future leaders“. Celkově nás bylo přibližně třicet – týmy z České republiky, Severní Makedonie, Chorvatska, Srbska, Řecka, Bulharska, a navíc dva účastníci z Rumunska a Francie.

Během aktivit jsme pracovali na rozvoji našich schopností komunikace, motivování ostatních a týmové práce, a kromě toho jsme také probírali a diskutovali nad charakteristikami efektivních týmů nebo stadiích skupinové dynamiky.

Bez zábavy by projekt ale pochopitelně nebyl kompletní. V rámci různých her a výletů jsme dostali možnost zažít nové věci a zároveň poznat další účastníky i jejich kultury. Obzory v gastronomii a tradicích dalších národů jsme si rozšířili během tzv. interculture evenings.

Po dvou prohlídkách v Sofii, jednom z nejstarších měst v Evropě a celodenním výletě ve Veliko Tarnovo, které bylo po dlouhou dobu významným adeptem na hlavní město Bulharska, byl poznávací proces dokončený.

Celých deset dní pro mě bylo velmi přínosných – hlavně možností procvičit si angličtinu a poznat na vlastní kůži, co se skrývá za pojmem „Balkán“ a „jihovýchodní Evropa“.

Děkuju organizaci „European Youth Centre Břeclav“, přes kterou jsem se oficiálně účastnil, Bulharské organizaci „Europe in your palm“ a škole za to, že mě pustila a těším se, kam vyrazím příště.